Skip to content

บัญญัติ 10 ประการของพระสันตะปาปาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย แดเนียล เบิร์ก (Daniel Burke) บรรณาธิการด้านศาสนาของซีเอ็นเอ็น (CNN Religion Editor) 1
อัปเดต 03:46 น. วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2015

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรงเรียกร้องให้ “ปฏิวัติวัฒนธรรม” เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา – จากการเสพติดเทคโนโลยีไปจนถึงการปฏิบัติต่อคนยากจน

เอกสารมีความยาว 184 หน้า แต่นี่คือบัญญัติ 10 ประการที่พระสันตะปาปาตรัสว่าทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ เพื่อหยุด “ภาวะโลกร้อน”

1. คิดถึงคนรุ่นหลัง
“เราอยากจะมอบโลกแบบไหนไว้ให้เด็กๆที่ตามหลังเรา “

2. ใช้แหล่งพลังงานทางเลือก
“เราทราบดีว่าเทคโนโลยีที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อมลพิษสูง โดยเฉพาะถ่านหิน รวมถึงน้ำมันและก๊าซในระดับที่น้อยกว่านั้น จำเป็นต้องถูกแทนที่อย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่ชักช้า”

3. พิจารณาผลกระทบของมลพิษต่อคนยากจน
“บรรดาผู้ที่แสวงหาแต่กำไรจากค่าใช้จ่ายของคนยากจนและแผ่นดิน”

4. ขึ้นรถบัส!
“ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการขนส่งสาธารณะ”

5. จงยอมรับ
“เราไม่ใช่พระเจ้า โลกอยู่ที่นี่ก่อนเรา และถูกมอบให้กับเรา”

6. อย่าตกเป็นทาสของโทรศัพท์
“ปัญญาที่แท้จริง … ไม่ได้ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การโอเวอร์โหลด (แบกภาระหนักเกินไป) และความสับสน ซึ่งเป็นมลพิษทางจิตใจ”

7. อย่าแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ออนไลน์กับความสัมพันธ์ที่แท้จริง
“ความสัมพันธ์ที่แท้จริง … ตอนนี้มักจะถูกแทนที่ด้วยการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ซึ่งช่วยให้เราเลือกหรือขจัดความสัมพันธ์ได้ตามต้องการ”

8. ปิดไฟ รีไซเคิล อย่าให้อาหารเหลือทิ้ง
“[ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถ] ส่งผลอย่างมากต่อโลกรอบตัวเรา เช่น การหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกและกระดาษ ลดการใช้น้ำ การแยกขยะ การปรุงอาหารเฉพาะสิ่งที่บริโภคได้อย่างสมเหตุสมผล … ปลูกต้นไม้ ปิดไฟที่ไม่จำเป็น”

9. ให้ความรู้กับตัวเอง
“มีคุณธรรมสูงในหน้าที่ดูแลสิ่งสร้าง ผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆในแต่ละวัน เป็นเรื่องที่วิเศษมากที่การศึกษาสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของวิถีชีวิตได้”

10. เชื่อว่าคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้
“เราต้องฟื้นความเชื่อมั่นว่าเราต้องการกันและกัน เรามีความรับผิดชอบร่วมกันต่อผู้อื่นและโลก
และการเป็นคนดีและเหมาะสมนั้นคุ้มค่า”

(ขอขอบคุณ ภาพประกอบจาก CNN / Gettyimages
ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล)

https://edition.cnn.com/2015/06/18/world/pope-10-commandments-climate-change/index.html

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง