Skip to content

ค่ายคำสอนภาคฤดูหนาว หมู่บ้านห้วยปูแกง

ระหว่างวันที่ 18-23 ตุลาคม

คุณพ่อสุธี เจริญกุล เจ้าอาวาส, คุณพ่อสมยศ ผู้ช่วย, ซิสเตอร์คณะมารีอาบัมบีน่า และครูคำสอนมะแกรน ได้จัดค่ายคำสอนที่หมู่บ้านห้วยปูแกง ชื่อค่าย “เดินไปด้วยกัน กับ พระเยซูเจ้า” โดยมีจำนวนเด็กเยาวชน 40 กว่าคนเข้าร่วม ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จ.แม่ฮ่องสอน