Skip to content

ใช่...พระเจ้าทรงทำงานในวิธีน่าอัศจรรย์

เมื่อบาทหลวงหรือนักบวชคนหนึ่งทำอะไรผิด สื่อถือเป็นเรื่องอันดับแรก แต่เมื่อพวกเขาทำสิ่งดีๆก็เก็บเงียบ(น่าอาย)

ทำไมคุณไม่เห็นเรื่องนี้ในข่าว บาทหลวง และนักบวชคาทอลิกมากกว่า 6000 คน ยังอยู่ในยูเครน เพื่อจัดหาที่พักพิง อาหาร รักษาผู้บาดเจ็บ ให้กำลังใจ และประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

บางคนไปสารภาพบาปเป็นครั้งแรก เตรียมพบความตายพวกเขาต้องการสารภาพบาปทางโทรศัพท์ด้วย แต่บาทหลวงไม่สามารถทำหน้าที่ได้

บางคนไปขอรับศีลล้างบาป และรับศีลมหาสนิทก่อนไปสงคราม หลายพันคนต้องอพยพลี้ภัยในพื้นที่บ้านเณรในสองเมือง พระศาสนจักรต้อนรับพวกเขา ให้อาหารสถานที่หลับนอน และอาบน้ำ…และให้กำลังใจ

ที่พักของบิชอปแห่งคราคูฟถูกโจมตี แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ พวกเขายังอยู่ที่นั้น เตรียมย้ายไปที่สถานีรถไฟใต้ดินสองแห่งใกล้ๆ

ในสังฆมณฑลเคียฟ เมืองหลวง ซุเปอร์มาร์เกตว่างเปล่า ขาดอาหารและน้ำ บิชอปผู้ช่วยรับผิดชอบส่งสิ่งของที่จำเป็น และแม้ช่วยเหลือใส่ของบนรถไปแจกจ่ายแก่ประชาชน

บรรดาสตรี และเด็กๆประมาณ 160 คน ได้รับการต้อนรับให้พักพิงในบ้านเณร และวิทยาลัยคาทอลิก 2 แห่ง ซึ่งเปลี่ยนเป็นที่พัก บรรดาสามเณร และอาสาสมัครคอยบริการช่วยเหลือ

พวกเขาไม่เห็นเรื่องดีๆนี้ เพราะไม่ปรากฏเป็นข่าว หรือในหนังสือพิมพ์ต่างๆ ขอให้เราเป็นสื่อให้ทุกคนรับรู้ ขอให้เราภาวนาเพื่อบรรดาบิชอป บาทหลวง ซิสเตอร์ นักบวช ผู้กำลังอุทิศชีวิตของพวกเขาสำหรับบรรดาพี่น้องของเรา

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
12 ตุลาคม 2022