Skip to content

ฉลองวัดแม่พระแห่งสายประคำ ขุนยวม

9 ตุลาคม 2022

เพราะการแพร่ระบาดใหญ่ ทำให้เราไม่ได้ฉลองวัดแม่พระแห่งสายประคำ ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน แม้ฝนตก น้ำท่วมในช่วงกันยายน แต่วันนี้อากาศดี

10.00 มิสซา มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษมาร่วมฉลองเป็นจำนวนมาก มีเยาวชน จากเขตวัดใกล้เคียงขุนยวม ห้วยต้นนุ่น มากกว่า 100 คน มารับศีลกำลัง
เด็กหอพักที่ขุนยวม มี 22 คน เท่านั้น ผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 17 คน มีครูเปรม เล่นอิเล็กโทน และกลุ่มนักร้องเพลงในพิธี

ชาวบ้านมีความรักสามัคคี ร่วมมือจัดอาหาร เป็นซุ้มๆละ 8-9 อย่าง ตอนบ่ายมีแข่งขันฟุตบอล ด้วยชีวิตต้องมีการฉลองครับ สร้างชุมชนในเดือนแพร่ธรรม และรณรงค์สวดสายประคำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง