Skip to content

สาส์นแสดงความเสียใจจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู

วาติกัน, 6 ตุลาคม 2022

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ที่ได้ทราบข่าวการบุกโจมตีน่ากลัว เกิดขึ้นที่ศูนย์เด็กเล็ก
อุทัยสวรรค์ (จ.หนองบัวลำภู ) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และร่วมใจใกล้ชิดต่อทุกคนที่ได้รับผลจากกิจการความรุนแรงเกินบรรยาย ต่อเด็กๆผู้บริสุทธิ์
.
ขอพระเจ้าประทานการเยียวยารักษา และความบรรเทา สู่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวที่กำลังเศร้าโศก พระสันตะปาปา อธิษฐาน ขอให้ช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ ให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนและกำลังแห่งการเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน จากบรรดาเพื่อนบ้านและพี่น้องประชาชน
.
เหนืออื่นใด แด่ประชาชนชาวไทยที่รักทุกคน พระสันตะปาปาขอพระพรแห่งสันติสุข และความพากเพียรในสิ่งดีทุกประการ

คาร์ดินัล ปีเอโตร ปาโรลิน
เลขาธิการรัฐวาติกัน
.
บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
7 ตุลาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง