Skip to content

เขตวัดแม่โถอบรมคู่แต่งงานครบรอบ 25 ปี

18 กันยายน 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 วัดนักบุญยอห์นบัปติส บ้านแม่โถ ได้จัดอบรมฟื้นฟูชีวิตคู่สมรสที่แต่งงานครบรอบ 25 ปี ของเขตวัดขึ้น ที่วัดนักบุญยอห์นบัปติส บ้านแม่โถ ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคุณพ่ออุทัย พาแฮ เจ้าวัด

(คพ.ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)