Skip to content

นี่คือวิธีอวยพรลูก เป็นประเพณีดั้งเดิมที่ผู้ปกครองทำได้ทุกวัน

โดย Philip Kosloski Aleteia 23 สิงหาคม 2017

ผู้ปกครองมีงานหนักในการนำลูกมาหาพระเจ้า หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก อธิบายว่า “โดยพระหรรษทานของศีลสมรส บิดามารดาได้รับความรับผิดชอบและสิทธิพิเศษ ที่จะประกาศข่าวดีแก่บุตรของตน เขาจะต้องนำบุตรตั้งแต่วัยเยาว์ให้เข้ามารู้จักพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อที่เขาเองเป็น ‘ผู้ประกาศชุดแรก’ สำหรับบุตร” (CCC2225)

แน่นอนว่าไม่ใช่หน้าที่ง่ายๆ และบ่อยๆ ดูเหมือนไร้ผล บางครั้งเราไม่เคยรู้ จนกระทั่งหลายปีต่อมา เราจึงเห็นผลกับลูก

ส่วนสำคัญประการหนึ่งในการประกาศข่าวดีแก่ลูกๆ ของเราที่ธรรมดา และดั้งเดิมมาก คือการอวยพรจากพ่อแม่” พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถขอพรจากพระเจ้าแก่ลูกๆ ฐานะผู้ปกครองเรามีความรับผิดชอบ และหน้าที่มอบลูกๆ แด่พระเจ้า และการภาวนาของเรามีผลสองเท่าแก่ลูกๆ พระเจ้าประทานลูกให้เรา มันจึงเป็นหน้าที่ของเราถวายพวกเขากลับไปหาพระองค์
แบบอย่างการอวยพรมีทั่วพันธสัญญาเดิม เช่น อีซาอัคอวยพรยาโคบลูกชาย (ดู ปฐก 27) ด้วยเหตุนี้ พ่อแม่หลายคนจึงอวยพรลูก

การอวยพรแบบหนึ่งที่มีคนใช้บ่อยๆ จากหนังสือกันดารวิถี “ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระเจ้าทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่าน และโปรดปรานท่าน ขอพระเจ้าทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ” (กดว 6:24-26)

อีกตัวอย่างหนึ่งจากหนังสือโทบิต ที่โทบิตอวยพรโทบิยาห์ก่อนที่เขาออกเดินทาง “ขอพระเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ทรงพิทักษ์รักษาท่านให้ปลอดภัยจนถึงจุดหมาย แล้วทรงนำกลับมาหาข้าพเจ้าอย่างปลอดภัย ลูกเอ๋ยขอทูตสวรรค์ของพระองค์เดินทางไปกับท่าน และคุ้มครองให้พ้นจากอันตรายเถิด” (โทบิต 5:17)

วิธีง่ายๆ เราอาจใช้น้ำเสก (ถ้าหาได้) และทำเครื่องหมายไม้กางเขนที่หน้าผากของลูก (หรือวางมือของท่าน เหนือศีรษะของเขา) ระหว่างปกศีรษะ ท่านอาจภาวนา บทใดบทหนึ่งข้างต้น หรือเพียงกล่าวว่า “ขอพระเจ้าอวยพรลูก ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต”

ผู้ปกครองอาจภาวนาจากใจ อวยพรลูกๆ สิ่งสำคัญคือ ต้องวอนขอพระพรของพระเจ้าแก่พวกเขา โดยตระหนักถึงพลานุภาพของพระเจ้าประทานแก่ท่าน ในฐานะเป็นผู้ปกครองคนหนึ่ง
ท่านสามารถอวยพรลูกก่อนนอน ก่อนลูกไปโรงเรียน เดินทาง ให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าสถิตกับเขา ทูตสวรรค์อยู่ข้างเขา การเป็นผู้ปกครองไม่ง่ายที่ต้องสอนลูกให้มีความเชื่อ อย่างไรก็ดี อาศัยพระเจ้าทรงช่วยทุกสิ่งเป็นไปได้

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
https://aleteia.org/2017/08/23/this-is-how-to-bless-your-children