Skip to content

วัดพระแม่มารีย์ บ้านหนองแห้ง จัดกิจกรรมวันแม่

ในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาวัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เจ้าอาวาสวัด และสภาภิบาลวัด ได้จัดให้มีกิจกรรมวันแม่เพื่อถวายพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้เพื่อให้บรรดาลูกๆ ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรักต่อแม่ โดยชาวบ้านได้คัดเลือกตัวแทนแม่ 12 คน ของหมู่บ้านหนองแห้ง และมอบของขวัญเล็กๆ น้อย ๆ เพื่อเป็นกำลังใจ ประกอบด้วยแตงกวาปกาเกอะญอ และผลไม้ ผักพื้นบ้านธรรมชาติ ที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของบรรดาลูกๆ เอง เพื่อจะได้ประกอบอาหารสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง