Skip to content

14 สิงหาคม
ระลึกถึงนักบุญมักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี

(St Maximilian Kolbe, Priest & Martyr, memorial)

นักบุญมักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ เกิดที่ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1894 เป็นบุตรของ Julius และ Maria Kolbe เมื่อรับศีลล้างบาปได้รับชื่อว่า เรย์มอนด์ (Raymond) เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มได้เข้าอารามของคณะภราดาน้อย (The Order of Friars Minor Conventuals) และต่อมาได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในปี ค.ศ. 1918 ที่กรุงโรม ด้วยความรักที่ลุกร้อนประสาบุตรที่มีต่อพระแม่พรหมจารีพระมารดาของพระเจ้า ท่านจึงตั้งสมาคมที่เรียกชื่อว่า “กองทัพของพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล” (= “Army of Immaculate Mary”) ต่อมาได้ออกนิตยสารทางศาสนาชื่อว่า “อัศวินของพระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมล” (= “Knight of the Immaculate”) ให้อยู่ในการปกป้องคุ้มครองของพระแม่มารีย์ โดยจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวดีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยจัดจำหน่ายไปทั้งในโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิด และไปยังประเทศอื่นๆด้วย ในปี ค.ศ. 1930 ท่านสมัครไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศญี่ปุ่น และทำงานภายใต้การปกป้องและความอุปถัมภ์ของพระนางพรหมาจารีผู้ปฏิสนธินิรมล ท่านได้ตั้งโรงพิมพ์ และก่อตั้งกลุ่มคณะที่จะมาต่องานประกาศข่าวดีแห่งพระวรสารของท่าน โดยผ่านทางสิ่งพิมพ์

เมื่อกลับมาที่โปแลนด์ในปี ค.ศ. 1936 ท่านได้รับตำแหน่งเป็นบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์คาทอลิกของโปแลนด์ และนี่เป็นชนวนนำความโกรธเคืองมาให้กับหน่วยเกสตาโป(Gestapo) ในปี ค.ศ. 1939 ท่านถูกจับขังคุกด้วยข้อหาโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านนาซี ต่อมาถูกปล่อยตัว แล้วถูกจับอีกในเดือนกุมภาพันธ์ปี ค.ศ. 1941 ในข้อหาช่วยผู้ลี้ภัยชาวยิวให้หนีไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกนำไปยังค่ายกักกันที่เอ๊าส์ชวิตซ์ (Auschwitz) ณ ที่นี้เองที่ความเป็นวีรบุรุษของท่านได้ฉายแสงสุกสว่าง มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในค่าย วันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1941 นักโทษคนหนึ่งหนีออกไปจากค่ายกักกัน ผลก็คือ ต้องมีการลงโทษเพื่อให้หลาบจำ ผู้คุมจึงเลือกนักโทษอื่นๆในค่ายจำนวนสิบคน โดยใช้วิธีการสุ่ม ทั้งสิบคนนี้จะถูกนำไปขังคุกใต้ดินและให้อดอาหารจนตายไป หนึ่งในสิบคนที่ถูกเลือกชื่อว่า Franciszek Gajowniczek เป็นพ่อของลูกเก้าคน เขาร้องคร่ำครวญออกมาว่า “อย่านะ โอ้องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้โปรดเถิด อย่าให้เป็นผมเลย หากเป็นเช่นนั้น ภรรยาและลูกๆที่น่าสงสารของผมจะเป็นเช่นไร” ด้วยความสงสารจับใจ คุณพ่อกอลเบก้าวออกมายืนหน้าแถวบอกกับผู้คุมว่าขอไปแทนชายผู้น่าสงสารนั้น โดยท่านกล่าวว่า “ผมเป็นพระสงฆ์คาทอลิกชาวโปแลนด์และก็มีอายุมากแล้ว ผมขอไปแทนชายคนนั้น เพราะเขามีภรรยาและลูกๆ” นี่เป็นแบบอย่างของความรักในแบบของพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริง “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย”

ในช่วงเวลาสุดท้ายที่เหลืออยู่ คุณพ่อกอลเบยังคงเป็นกำลังใจ และความเข้มแข็งให้กับทุกคนที่ได้รับโทษถึงตายนี้ ท่านได้ช่วยเตรียมพวกเขาให้พบกับวาระสุดท้ายด้วยการภาวนาและขับร้องบทเพลงสรรเสริญ แทนที่จะร่ำไห้ด้วยความหมดหวัง แล้วนั้นพวกคนเหล่านี้ก็ตายไป คุณพ่อกอลเบยังอยู่เป็นคนสุดท้าย ขณะนั้นเป็นเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1941 และเนื่องจากพวกผู้คุมต้องการสถานที่คุมขังสำหรับนักโทษชุดต่อไป จึงฉีดยาที่บรรจุกรดคาร์บอนิก (carbonic acid) เพื่อเร่งให้ท่านตายเร็วขึ้น

คุณพ่อกอลเบได้ตรียมตนเองสำหรับการถวายตนเป็นบูชาครั้งสุดท้ายอย่างดี ทำให้ท่านเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของความดีที่มีเหนือความชั่วร้าย โดยการติดตามพระคริสต์อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ปีแรกๆของชีวิตของท่าน และยังคงซื่อสัตย์เรื่อยมาจนสละชีวิตเป็นมรณสักขี ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 1971 โดยนักบุญปอล ที่ 6 พระสันตะปาปา และได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1982 โดยนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)