Skip to content

มิสซาเปิดปีการศึกษา นักศึกษาคาทอลิกเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2022

คุณพ่อเบด้า บราเดอร์ คณะเยสุอิต เชิญนักศึกษาคาทอลิก จากมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ เชียงราย มาพบกัน ที่สวนเจ็ดริน เชียงใหม่ ผู้ร่วมประมาณ 40 คน โอกาสฉลองนักบุญอิ๊กญาซีโอ โลโยลา ผู้ตั้งคณะเยสุอิต (ค.ศ.1491 -1556) 9.00 พิธีมิสซา
– กรรมการรายงาน 10 โครงการ บางโครงการไม่ได้ทำเพราะโควิด 19
– พ่อมีโอกาสสนทนากับนักศึกษา ถึงเป้าหมายชิวิตนักศึกษา เราช่วยเหลือกันดีกว่าไปคนเดียวโดยใช้กิจกรรมโยนห่วงยาง 11.00 – ดูคลิปเรื่อง “ปากดี” (12 นาที) และจับคู่แบ่งปันกัน


ขอบคุณบรรดาคุณพ่อ บราเดอร์ และผู้นำเยาวชนทุกคน มิตรภาพที่ดี จะช่วยให้เรามีความสุข พบความสำเร็จในชีวิตครับ

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง