Skip to content

งานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศ ใน ค.ศ.1994 ให้เป็น ปีสากลของครอบครัว พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ขอให้ชาวคาทอลิกร่วมฉลองด้วยจึงจัดใน วันที่ 8-9 ตุลาคม ค.ศ. 1994 ที่กรุงโรมด้วยความรับผิดชอบของสมณสภาเพื่อครอบครัว
ทุก 3 ปี จึงจัดต่อๆมา
.
ครั้งที่ 1 ที่กรุงโรม 8-9 ตุลาคม ค.ศ. 1994
ครั้งที่ 2 ที่กรุงรีโอเดจาเนโร (บราซิล) 4-5 ตุลาคม 1997
ครั้งที่ 3 ที่กรุงโรม 14-15 ตุลาคม 2000
ครั้งที่ 4 ที่มนิลา 25-26 มกราคม 2003
ครั้งที่ 5 ที่วาเลนเซีย (สเปน) 8-9 กรกฎาคม 2006
ครั้งที่ 6 ที่เม็กซิโก 17-18 มกราคม 2009
ครั้งที่ 7 ที่มิลาน (อิตาลี) 2-3 มิถุนายน 2012
ครั้งที่ 8 ที่ฟิลาเดลเฟีย (สหรัฐ) 26-27 กันยายน 2015
ครั้งที่ 9 ที่ดับลิน (ไอร์แลนด์) 22-26 สิงหาคม 2018
ครั้งที่ 10 ที่กรุงโรม 22-26 มิถุนายน 2022
.
วันที่ 22 มิถุนายน 2022 หัวข้อ ความรักครอบครัว : กระแสเรียก และหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์
– 14.30 – 18.00 น. พิธีต้อนรับผู้มาร่วมงาน ณ หอประชุมเปาโลที่ 6 เวลาประเทศไทย + 5 ชั่วโมง = 19.30 น.
– 18.00 – 20.00 น. ฉลองครอบครัวพร้อมกับพระสันตะปาปาฟรังซิส
.
วันพฤหัสที่ 23 มิถุนายน
– 08.30 – 09.30 น. มิสซา (ภาษาอังกฤษ) ในมหาวิหารนักบุญเปโตร
– 10.15 – 10.45 น. ประชุม 1 พระศาสนจักรระดับบ้าน และการก้าวเดินไปด้วยกัน
– 11.15 – 12.15 น. ช่วงที่ 1 การสร้างพระศาสนจักร ร่วมกันระหว่างคู่สมรส และพระสงฆ์
– 12.30 – 13.30 น. ช่วงที่ 2 คนหนุ่มสาว และผู้สูงอายุ สำหรับพระศาสนจักรในอนาคต
– 15.30 – 16.00 น. ประชุม 2 การร่วมเดินทางสำหรับ การสมรสในระยะแรกเริ่ม
– 16.15 – 17.15 น. ช่วงที่ 3 ความรักในครอบครัว ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
– 17.45 – 18.45 น. ช่วงที่ 4 การร่วมเดินทางใน ความเป็นบิดา และมารดา
– 18.45 – 19.00 น. ภาวนาปิดประชุม
– 20.00 – 22.30 น. คอนเสิร์ตหน้ามหาวิหารนักบุญยอห์น แห่งลาเตรัน

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน