Skip to content

เชียงใหม่ จัดพิธีมิสซา 100 วัน

การจากไปของบิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2022 ศาสนปกครองเขตเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีมิสซาระลึกถึงครบ 100 วันการจากไปของบิชอป ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ อดีตมุขนายกศาสนปกครองเขตเชียงใหม่ ที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกศาสนปกครองเขตเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมกันนี้มีบรรดาคณะบาทหลวง นักบวชชาย-หญิง และตัวแทนพี่น้องสัตบุรุษจากเขตวัดต่าง ๆ มาร่วมด้วย นอกจากนี้ตามเขตวัดที่ไม่สามารถมาร่วมพิธีที่อาสนวิหารได้ จึงได้จัดให้มีพิธีมิสซาระลึกถึงในวัดพื้นที่ด้วย เช่น ที่เขตวัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น
คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง