Skip to content

พบสามเณรใหญ่เชียงใหม่

6 พฤษภาคม 2022 10.00 น.

คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน แผนกสามเณราลัย และกระแสเรียกของมิสซังเชียงใหม่ และอาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดสัมมนาสามเณรใหญ่ 8 คน สามเณรปีพัก 7 คน สามเณรกลาง 5 คน สามเณร XLC ที่เชียงแสน 1 คน สามเณรเชียงราย 4 คน รวม 25 คน
.
สัมมนาวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2022 ที่บ้านเลาดาโต ซี อ.แจ้ซ้อน จ.ลำปาง
10.30 น. ผมได้ไปพบสามเณร พูดถึง กฤษฎีกาฯ ข้อ 38 กระแสเรียกเพื่อเป็นผู้อภิบาล และผู้ร่วมอภิบาล
11.20 น. ถวายมิสซา ขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน
.
ขอบคุณ คุณพ่อบรูโน รอสซี่ ที่ได้เปลี่ยนบ้านพักของซิสเตอร์ซาเวเรียนให้เป็นบ้านสัมมนาใกล้บริษัทเลาดาโตซี วิสาหกิจเพื่อสังคม ให้เรามีบ้านสัมมนา อีกแห่งหนึ่ง

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง