Skip to content

คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิส ประทานแก่สมาชิกของสมณสภาเพื่อการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์

ภายใต้สมณกระทรวงเพื่อพระสัจธรรม วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2022

เจริญพร และขอต้อนรับพี่น้องชายหญิงทุกคน

        พ่อรู้สึกยินดีที่มีโอกาสต้อนรับพวกท่านหลังจากที่ท่านจบการสัมมนาแล้ว ขอบคุณพระคาร์ดินัลฌอน โอ มัลเลย์ (O’Malley) สำหรับคำกล่าวต้อนรับ และขอบคุณทุกคนที่ปวารณาตนที่จะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์ทั้งสำหรับความเป็นมืออาชีพของท่านในการรับใช้พี่น้อง  วันนี้พ่อยังต้องขอบใจสำหรับความพยายามของพวกท่านที่ผู้เยาว์และผู้ที่อ่อนแอเปราะบางมีความปลอดภัยมากกว่าในพระศาสนจักร นอกนั้นพ่อยังต้องขอบใจพระคาร์ดินัลโอ มัลเลย์ (O’Malley) สำหรับการยืนหยัดซึ่งท่านได้ติดตามประเด็นนี้อย่างไม่ลดละ ทั้งๆ ที่มีอุปสรรคมากมาย ขอบคุณมาก!

        หน้าที่การรับใช้ที่มอบให้กับพวกท่านนี้เป็นการรับใช้ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง สมณสภาเพื่อการป้องกันคุ้มครองผู้เยาว์จำเป็นต้องใส่ใจอยู่เสมอ เพื่อที่พระศาสนจักรจะได้ไม่เป็นเพียงสถานที่ปลอดภัยและการเยียวยาเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการพิสูจน์ว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีความน่าเชื่อถือได้ ในการส่งเสริมสิทธิของพวกเขาทั่วโลก เป็นเรื่องน่าเศร้าที่สถานการณ์ดังกล่าวยังคงมีอยู่ ซึ่งศักดิ์ศรีของผู้เยาว์ยังคงถูกรุกรานคุกคาม และนี่ต้องเป็นเหตุที่ทำให้พวกเราต้องกังวลใจสำหรับประชาสัตบุรุษและพี่น้องผู้มีน้ำใจดีของเราทุกคน

        บางครั้งความจริงของการล่วงละเมิดและผลร้ายอันยืดเยื้อที่ตามมากับชีวิตของ “เด็ก/ผู้เยาว์” ดูเหมือนจะเกินความพยายามของผู้ที่พยายามตอบสนองด้วยความรักและด้วยความเข้าใจ หนทางแห่งการเยียวยานั้นต้องใช้เวลายาวนานและยากลำบาก ซึ่งต้องการความหวังที่มั่นคง ความหวังในพระเยซูคริสต์ผู้ที่เดินไปสู่หนทางไม้กางเขน และมากกว่านั้นพระเยซูคริสต์ผู้ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์ชัพจะยังคงมีบาดแผลเสมอ ซึ่งเป็นร่องรอยแห่งการที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนบนพระวรกายของพระองค์ บาดแผลเหล่านั้นบ่งบอกพวกเราว่า พระเจ้าทรงช่วยให้พวกเรารอด ไม่ใช่ข้ามผ่านความทุกข์ของพวกเรา แต่โดยอาศัยการทรมานเหล่านั้นทรงเปลี่ยนพวกเราด้วยอำนาจแห่งความรักของพระองค์ อำนาจการเยียวยาของพระจิตไม่ทำให้พวกเราผิดหวัง คำมั้นสัญญาของพระเจ้าที่ทำให้พวกเรามีชีวิตไม่มีวันพลาดได้ พวกเราเพียงแค่จะต้องมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงกลับคืนชีพและมอบชีวิตของพวกเราไว้ในบาดแผลแห่งพระวรกายที่กลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์

        พวกเรายอมรับไม่ได้กับการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ การล่วงละเมิดทางเพศกับผู้เยาว์จะหนักหนาเป็นพิเศษเหมือนกับการผิดต่อชีวิตที่พึ่งจะเบิกบาน แทนที่จะเจริญงอกงาม ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดจะได้รับบาดแผลอย่างร้ายแรง และบางทีก็คงอยู่จนตลอดชีวิต เมื่อไม่นานมานี้พ่อได้รับจดหมายจากผู้ที่เป็นบิดาคนหนึ่ง ซึ่งบุตรชายของเขาถูกล่วงละเมิดและผลร้ายนั้น ทำให้เด็กไม่กล้าออกจากห้องของตนเองเป็นเวลาหลายปี ผลร้ายที่เขาถูกล่วงละเมิดนั้นหนักหนาสาหัสมาก และไม่เว้นแม้กระทั่งครอบครัว ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดบางครั้งจะรู้สึกว่าตนติดกับอยู่ระหว่างชีวิตกับความตาย นี่เป็นความจริงแม้ว่าจะเจ็บปวดสักเพียงใด พวกเราก็ไม่สามารถที่ยกให้สิ่งเลวร้ายหลุดพ้นไปได้

        ประจักษ์พยานของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่คือบาดแผลที่เปิดกว้างบนพระกายของพระเยซูคริสต์ ซึ่งได้แก่พระศาสนจักร พ่อขอร้องท่านให้ทำงานด้วยความขยันขันแข็งและด้วยความกล้าหาญในการทำให้บาดแผลเหล่านั้นเป็นที่ทราบของคนทั่วไป ขอให้ตามหาคนที่ทุกข์ทรมานจากบาดแผลเหล่านั้นและให้น้อมรับในบุคคลเหล่านั้น ซึ่งการเป็นประจักษ์พยานแห่งพระผู้ไถ่ที่ถูกทรมานของพวกเรา เพราะพระศาสนจักรทราบว่าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจนกระทั่งว่าพระศาสนจักรติดตามพระองค์ดุจผู้รับใช้ที่ทุกข์ทรมานของพวกเรา  นี่คือหนทางที่พวกเราทุกคนต้องเดิน บิชอป นักบวชผู้ใหญ่ บาทหลวง ดีเคิน ผู้ถวายตัว ครูคำสอน และฆราวาส สมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรตามสถานภาพชีวิตของตนถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดชอบในการป้องกันในการล่วงละเมิดทุกประเภท และเพื่อความยุติธรรมและการเยียวยา

        บัดนี้พ่อใคร่ที่จะกล่าวสักคำสองคำเกี่ยวกับอนาคตของพวกท่าน ด้วยธรรมนูญการปฏิรูปฉบับใหม่ “จงประกาศพระวรสาร” (Praedicate Evangelium) ดังที่พระคาร์ดินัลกล่าวถึง พ่อได้สถาปนาคณะกรรมการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรมันคูเรียภายใต้สมณกระทรวงเพื่อพระสัจธรรม (เทียบ ข้อ 78) ใครบางคนอาจคิดว่านี่อาจเป็นการเสี่ยงกับเสรีภาพทางความคิดและการกระทำของท่าน หรือไม่เห็นความสำคัญในประเด็นที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่ นั่นไม่ใช่ความตั้งใจของพ่อ และก็ไม่ใช่ความคาดหวังของพ่อด้วย พ่อขอร้องให้พวกท่านใช้ความระมัดระวังว่าสิ่งนี้จะต้องไม่เกิดขึ้น

        สมณสภาเพื่อคุ้มครองผู้เยาว์สถาปนาขึ้นมาภายใต้สมณกระทรวงเพื่อพระสัจธรรม ที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ในส่วนที่เป็นสมาชิกของสมณะและนักบวช กระนั้นก็ดีพ่อได้ทำให้ความเป็นผู้นำของพวกท่านมีความชัดเจนและพวกท่านยังคงจะต้องรายงานตรงถึงพ่อโดยผ่านทางผู้แทนสมณมนตรีของพวกท่าน  ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมี “คณะกรรมการที่เป็นเสมือนดาวเทียม” โคจรรอบโลก แต่ไม่โยงใยกับผังองค์กร จึงต้องมีคณะกรรมการชุดนี้พร้อมกับประธานที่แต่งตั้งโดยพระสันตะปาปา พ่อมีความประสงค์ขอร้องให้พวกท่านเสนอวิธีที่ดีกว่า เพื่อที่จะทำให้พระศาสนจักรสามารถปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และผู้ที่อ่อนแอเปราะบาง เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการดังกล่าว อันที่จริงการรับใช้ของพวกท่านท่านมีการปฏิบัติและมีวิสัยทัศน์ของพฤติกรรม และวิธีการซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ได้ในพระศาสนจักรทั้งมวล

        ในตวามหลากหลายของเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญ ๆ ได้ถูกหว่านไว้แล้ว ในประเด็นนี้แต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องทำ พระธรรมนูญได้ระบุถึงการต้องเริ่มต้นใหม่ ทำให้พวกท่านอยู่ในผังองค์กรของโรมันคูเรียภายใต้สมณกระทรวงเพื่อพระสัจธรรม แต่ก็เป็นอิสระซึ่งมีหัวหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระสันตะปาปา ท่านเป็นองค์กรอิสระ นี่เป็นความรับผิดชอบของพวกท่านที่จะต้องขยายเป้าหมายของพันธกิจนี้ในลักษณะที่การคุ้มครองและการเอาใจใส่ผู้ที่มีประสบการณ์กับการถูกล่วงละเมิดจะกลายเป็นปกติในทุกภาคส่วนแห่งชีวิตของพระศาสนจักร การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับสมณกระทรวงเพื่อพระสัจธรรมและสมณกระทรวงอื่นๆ ควรที่จะเป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับการทำงานของพวกท่าน  ในขณะเดียวกันการทำงานของพวกท่านก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับโรมันคูเรียและพระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ การตัดสินใจในการหาวิธีที่จะทำประเด็นนี้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  พ่อปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกท่านและของสมณกระทรวงต่างๆ การทำงานด้วยกันเป็นการเอื้อต่อกันอย่างเป็นรูปธรรมของพระศาสนจักรในการปกป้องผู้ที่พระศาสนจักรรับผิดชอบ หน้าที่ดังกล่าวมีรากฐานอยู่ในความเข้าใจต่อตัวบุคคล ในศักดิ์ศรีของพวกเขาโดยใส่ใจเป็นพิเศษต่อผู้ที่ทีความอ่อนแอเปราะบางมากที่สุด  ความพยายามที่กระทำในระดับพระศาสนจักรสากลและพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง จะเอื้ออำนวยกับแผนของการคุ้มครอง การเยียวยา และความยุติธรรมตามความสามารถของแต่ละฝ่าย

        เมล็ดพันธุ์ที่หว่านไว้กำลังเริ่มให้ผลอย่างสวยงาม  กรณีล่วงละเมิดผู้เยาว์โดยสมาชิกที่เป็นสมณะ/นักบวช ลดลงเป็นเวลาหลายปีมาแล้วในภูมิภาคเหล่านั้นของโลกซึ่งรายละเอียดข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นำเสนอ ในทุกปีพ่อใคร่ที่จะขอให้พวกท่านทำรายงานมาให้กับพ่อให้ได้ทราบถึงความคิดริเริ่มของพระศาสนจักรในการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และผู้ใหญ่ที่มีความอ่อนแอเปราะบาง  นี่ค่อนข้างจะยากสักหน่อยในตอนเริ่มต้น แต่พ่อขอให้พวกท่านทำเมื่อมีความจำเป็น  เพื่อที่รายงานที่น่าเชื่อถือได้กับสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ในปัจจุบัน และมีอะไรบ้างที่ควรเปลี่ยนเพื่อที่เจ้าหน้าจะได้นำไปปฏิบัติ รายงานนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความโปร่งใสและ – พ่อหวังว่า – จะเป็นการตรวจสอบที่ชัดเจนถึงความก้าวหน้าในความพยายามของพวกเรา หากปราศจากซึ่งความก้าวหน้าดังกล่าวประชาสัตบุรุษก็จะสูญเสียความวางใจในผู้อภิบาลต่อไป การเทศน์สอน และการเป็นประจักษ์พยานให้กับพระวรสารก็จะเป็นสิ่งที่ยากขิ่งขึ้น

        นอกนั้นยังมีความจำเป็นเร่งด่วนบางประการที่คณะกรรมการดังกล่าวสามารถช่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสวัสดิการและการอภิบาลสำหรับบุคคลากรที่มีประสบการณ์กับการถูกล่วงละเมิด พ่อติดตามด้วยความสนใจในหนทางที่คณะกรรมการชุดนี้ตั้งแต่แรกได้เปิดโอกาสที่จะฟังและพบกับผู้ที่ตกเป็นผู้เคราะห์ร้าย ท่านช่วยเหลือพ่อได้เป็นอย่างมากในงานอภิบาลสำหรับผู้หันมาพึ่งพ่อ  หลังจากที่ได้รับประสบการณ์ที่ขมขื่น ด้วยเหตุนี้ พ่อใคร่ขอร้องให้ท่านช่วยสภาบิชอป – นี่เป็นเรื่องสำคัญ – เพื่อช่วยและดูแลและการเสวนากับสภาบิชอป – ในการสร้างศูนย์กลางซึ่งปัจเจกบุคคลที่มีประสบการณ์กับการถูกล่วงละเมิดและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาจะสามารถได้รับการยอมรับและการเยียวยารักษาด้วยความเอาใจใส่ รวมทั้งได้รับการติดตามทั้งในด้านของกระบวนการรับฟัง การเยียวยา และกระบวนการความยุติธรรม ดังที่ปรากฏในสมณกฤษฎีกา “ท่านจงเป็นแสงสว่างส่องโลก Vos Estis Lux Mundi” (cf. Art. 2) ความพยายามนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงธรรมชาติแห่งการก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนจักร แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับและแห่งความเอื้ออาทรต่อกัน ขออย่าได้ลืมการประชุมของพวกเราเมื่อสามปีที่แล้วกับประธานสภาบิชอป พวกเขาจะต้องตั้งคณะกรรมการและวิธีที่จำเป็นเพื่อที่จะดำเนินกระบวนการในการเอาใจใส่ดูแลบุคคลที่ถูกล่วงละเมิดด้วยกรรมวิธีต่างๆ ที่ท่านมีรวมทั้งเพื่อที่จะลงโทษผู้กระทำการล่วงละเมิดด้วย ท่านต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้และพ่อขอเป็นกำลังใจให้พวกท่าน

        ลูก ๆ และ พี่น้องชายหญิงที่รัก  พ่อขอขอบคุณพวกท่านอย่างจริงใจสำหรับงงานของพวกท่าน พ่ออธิษฐานภาวนาสำหรับพวกท่านและขอให้พวกท่านคิดถึงพ่อในคำภาวนาด้วย เพราะว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ขอบคุณทุกคน! ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรอันอุดมสมบูรณ์มายังพวกท่าน ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรให้กับทุกคน ขอขอบคุณ!

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บคำปราศรัยนี้มาแบ่งปันและไตร่ตรอง)