Skip to content

บาดหลวงคาทอลิก

การเป็นบาดหลวงโรมันคาทอลิก ถูกจัดอันดับหนึ่งในสี่อาชีพที่เป็นยากที่สุดในโลก เพราะเหตุว่าบาดหลวงโรมันคาทอลิกต้องเป็นหลายอย่างในเวลาเดียวกัน คือ
.
นักเทศน์, แบบอย่าง, ผู้แนะนำ, ผู้สร้าง, ผู้วางแผน, ศาสนบริกร, นักจินตนาการ, ผู้อำนวยการ, ที่ปรึกษา, เพื่อน, พี่เลี้ยงของเด็ก, ผู้นำการคืนดี, ผู้แนะนำคู่แต่งงาน, ผู้แนะนำเยาวชน, ผู้อบรมสร้างผู้นำ, ครูสอนพระคัมภีร์, นักจิตวิทยา, ผู้ภาวนาวอนขอ ฯลฯ
.
นอกจากนี้ยังเป็น คนเฝ้าวัด, ผู้บริหารสมาคม, ช่างยนต์, ช่างปูน, ผู้จัดงาน มาถึงก่อนแต่กลับทีหลังสุด
นอกนั้นบรรดาบาดหลวงคาทอลิกทุกคน ถูกวิจารณ์เสมอ เช่นถวายมิสซาไม่สำรวม, เทศน์ยาวเกินไป คิดแต่หาเงิน
ขอทุนไม่จบสิ้น และอื่นๆ
.
สิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของบาดหลวงคาทอลิก คือการรู้ว่าประชาชนที่เขามอบชีวิต จะทรยศเขา บาดหลวงเป็นคนโดดเดี่ยวที่สุดในชุมชน คุณอาจเห็นว่าประชาชนล้อมรอบเขาเสมอ แต่นานๆ ทีจะมีคนสนใจปัญหาหรือความต้องการในชีวิตของบาดหลวง ปล่อยให้เขารับภาระที่ชุมชนเรียกร้อง
.

ถ้าคุณมีบาดหลวงเป็นเพื่อน กรุณาเอาใจใส่ ปกป้องพวกเขาบ้าง อธิษฐานให้พวกเขา เข้าใจวิสัยทัศน์ของเขา สนับสนุน และเหนือสิ่งอื่นใด ‘รัก’ พวกเขาบ้าง
.
อย่าลืมคำสัญญาของพระเยซูเจ้า “เราจะให้ผู้เลี้ยงที่ทำตามใจเราแก่ท่าน เขาจะเลี้ยงดูท่านด้วยความรู้ และความเข้าใจ” (เยเรมีย์ 3:15) ดังนั้นจงดูแลเอาใจใส่พวกเขา เพราะ “เขาเหล่านั้นคอยเอาใจใส่ดูแลวิญญาณของท่าน เสมือนผู้ที่ต้องเสนอรายงาน เพื่อให้เขาทำงานนี้ด้วยความยินดี มิใช่ด้วยความเศร้า ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับท่านเลย” (ฮีบรู 13:17)
.
ขอให้เราให้เกียรติด้วยการอธิษฐาน แก่คนของพระเจ้า ผู้เสียสละหลายสิ่ง รวมทั้งความต้องการส่วนตัว และครอบครัว เพื่อติดตามพระกระแสเรียก
.
จงเห็นคุณค่าเวลาที่บาทหลวงคาทอลิกอุทิศตัวให้คุณ

โดยนิรนาม
.
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
แปล 4 พฤษภาคม 2565

Being a ROMAN CATHOLIC PRIEST is ranked among the four most difficult “professions” in the world. This is because a ROMAN CATHOLIC PRIEST must be at the same time:

• preacher
• example
• advisor
• former
• planner
• minister
• visionary
• director
• mentor
• friend
• nanny
• reconciler
• marriage counselor
• youth counselor
• leader trainer
• Bible teacher
• psychologist
• intercessor etc.

Besides being:
• church porter
• corporate administrator
• engineer
• bricklayer
• event promoter
• first to arrive and last to leave …

And yet, all ROMAN CATHOLIC PRIESTS face constant criticism such as:
– “the mass doesn’t fill me”
– “the homily is too long”
– “just think about money”
– “endless fund raising”
– “in addition to many others …”

One of the most difficult things in a ROMAN CATHOLIC PRIEST’s life is knowing that the people for whom they give their life will betray them.

The ROMAN CATHOLIC PRIEST is usually the most lonely person in the community: you can even see a ROMAN CATHOLIC PRIEST is always surrounded by people, but rarely by people interested in their problems, needs or even in their life, let alone in the demands that the communities themselves place on them.

IF you have a ROMAN CATHOLIC PRIEST or PRIESTS as friends, take care of them, protect them, pray for them, understand their vision, support them, but above all love them, don’t forget the promise of Jesus Himself.

” And I will give you shepherds after my heart, who will feed you with knowledge and intelligence” (Jer 3:15).

Therefore, take care of them because “they personally watch over your souls, since they will be accountable for them” (Heb 13,17).

Let us honour with our prayers the lives of all those men of God who have sacrificed so many things, including some of their own needs and that of their families to fulfill God’s call.
Value the time a ROMAN CATHOLIC PRIEST dedicates to you.

Unknown author

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง