Skip to content

คืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เชียงใหม่

16 เมษายน​ 2022

เราเริ่มพิธีเสกไฟ​เวลา​ 19.00​ น. ต่อด้วยภาควจนพิธีกรรม​ ฟังบทอ่าน​ 6 บท​ คือจากพันธสัญญาเดิม​ 4​ บท​ และพันธสัญญาใหม่​ 2 บท
.
ภาคที่​ 3 เสกน้ำ​และพิธีศีลแห่งการเริ่มชีวิตคริสตชนคาทอลิก (ศีลล้างบาป​ ศีลกำลัง​ และศีลมหาสนิท)
ฉลองปัสกา​ พระเยซูทรงมีชัยเหนือปิศาจ​เหนือบาป​และความตาย​ ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วทำให้ชีวิตของเรามีความหวังยิ่งขึ้นผ่านความทุกข์​ ความตาย​ การกลับคืนชีพ​ (ผ่านกางเขน​ จึงพบแสงสว่าง)​