Skip to content

ประชุมบาทหลวงเชียงใหม่

13 เมษายน 2022

แม้มีการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด 19 ประชาชนเดินทางกลับบ้านฉลองสงกรานต์ เยี่ยมครอบครัว เราก็จัดประชุมบรรดาบาทหลวงที่ทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่ แม้บางคนติดโควิด ไม่สามารถมาได้ แต่ก็มาร่วมประชุมประมาณ 60 คน
.
– 08.30 น. เริ่มด้วยการรายงานการปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องเมียนมาร์ ตั้งแต่มีนาคม 2021-2022
.
โดยคุณพ่อธรรมนูญ และดร.สุนทร ได้นำเสนอด้วยคลิปวิดีโอ 4 ตอน และภาพสไลด์ชัดเจน น่าภูมิใจ
ต่อด้วยผู้ช่วยบิชอปทุกฝ่าย ได้มารายงานกิจการ และขอความร่วมมือ คุณพ่อติดคำได้แจกหนังสือ”คู่มือการเข้าสู่ชีวิตสมรสและครอบครัว”
.
– 11.00 น. สำหรับพ่อเองได้ประชาสัมพันธ์
1. การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานในโรมันคูเรีย (19 มีนาคม 2022)
2. สมณลิขิตอัตตาณัติ “ศาสนบริกรดั้งเดิม” (13 พฤษภาคม 2021) เกี่ยวกับ ครูคำสอนที่มีการตอบแบบสอบถาม ในเดือนเมษายนนี้
3. ข้อเสนอจากคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด สำนักนโยบาย ของ CBCT เพื่อเอกภาพ (4ข้อ) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม (5 ข้อ) และเพื่อพันธกิจการประกาศข่าวดีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (9 ข้อ) จากการประชุมสภา CBCT 16-18 มีนาคม 2022
.
11.25 น. พิธีรดน้ำผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยมีกลุ่มสตรี 7- 8 คน จากอาสนวิหารฯ มาทำอาหารให้เรา ขอบคุณมากครับ
.
19.00 น. พิธีรื้นฟื้นคำสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และประกาศโยกย้ายฯ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง