Skip to content

ฉลองวัดแม่พระอุปถัมภ์ บ้านห้วยงู

9 เมษายน 2022 เวลา 10.00 น.

วัดแม่พระอุปถัมภ์ บ้านห้วยงู ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อยู่ในเขตวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (เมืองงาม) คุณพ่อ โชคดี ดำรงอนุรักษ์ คณะเบธาราม เจ้าอาวาส ได้จัดฉลองวัด มีชาวบ้านสัตบุรุษ 36 ครอบครัว โรซา อนงค์ คุปกาญจนา ได้ทำบุญสร้าง สมัยคุณพ่ออูโก โดดีนี เมื่อประมาณ 20 ปี มาแล้ว คุณบาส ลูกชาย ลูกศิษย์คณะซาเลเซียน ได้บูรณะวัดนี้ และทำหอระฆัง ตามความปรารถนาของแม่ ที่สั่งเสียไว้

คุณพ่อ เทพรัตน์ สมาชิกคณะซาเลเซียน ซิสเตอร์ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์ สมาชิกคณะผู้รับใช้ฯ มาเซอร์จากเชียงดาว นักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม มาร่วมฉลองวัด ในโอกาสพิเศษนี้

พระคัมภีร์อ้างคำสอนของแม่พระในเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งแรกที่หมู่บ้านคานา คือ “ เขา(พระเยซู)บอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ยน 2:5)

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน