Skip to content

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง

  • ท่านจงรักลูกๆของท่าน และจงทำให้พวกเขารู้สึกว่าท่านรัก ชื่นชม  และเข้าใจพวกเขา
  • จงยอมรับนับถือบุคลิกภาพ และกระแสเรียกของลูกของท่าน
  • จงเอาใจใสดูแลพวกเขา ดุจของขวัญที่พระเจ้าทรงมอบฝากไว้ให้ดูแลพวกเขา  ให้มีบุคลิกภาพเข้มเข็ง  และน่าเชื่อถือ
  • จงช่วยพัฒนาความสามารถที่ซ่อนอยู่ เพื่อให้ชีวิตของพวกเขาตอบสนองโครงการของพระเจ้า
  • จงให้เวลาสนทนากับลูกๆของท่าน
  • จงใจดีกับพวกเขา โดยไม่ครอบครอง  และตามใจ
  • จงเข้มงวด แต่ไม่แข็งกระด้าง
  • จงชัดเจนกับพวกเขา แต่ไม่โต้แย้ง
  • จงรู้จักตอบ “ใช่” หรือ  “ ไม่” ในโอกาสที่เหมาะสม
  • จงมีเหตุผล และให้แบบอย่างที่ดี

 

ตัดตอนจากบทเทศน์ของพระคาร์ดินัล ทาร์ซีซีโอ  แบร์โตเน

เลขาธิการรัฐวาติกัน สมัยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

งานชุมนุมครอบครัวนานาชาติ  ที่เม็กซิโก 18 มกราคม 2009

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลจากภาษาอิตาเลี่ยน

5 เมษายน 2022

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง