Skip to content

ศิษย์เก่าแสงธรรมรุ่น 17 มาเยี่ยมเพื่อนที่เชียงใหม่

11-13 มีนาคม 2022

เคยมีคนให้ข้อคิดว่า คนเราจะประสบความสุข ความสำเร็จ ที่สำคัญที่สุด คือ มิตรภาพ ระหว่างพี่น้อง เพื่อน และคนในครอบครัว
อะไรจะช่วยให้เรามีความสุขในชีวิตครับ ระหว่าง

มีเงิน มีเวลา มีสุขภาพที่ดี
ไม่มีเงิน มีเวลา มีสุขภาพดี ก็ไม่สุข
ไม่มีเงิน ไม่มีเวลา มีสุขภาพดี ก็ไม่สุข
มีเงิน มีเวลา สุขภาพไม่ดี ก็ไม่สุข

สรุปคือ สุขภาพดี สำคัญที่สุดครับ

ศิษย์เก่าวิทยาลัยแสงธรรม รุ่นที่ 17 (ฉลอง 25 ปีบวช อายุ 60 ปีกันแล้ว) มา เยี่ยมเพื่อนที่เชียงใหม่ คือ พ่อณรงค์ชัย พ่อแสงชัย พ่อติดคำ และพ่อสมยศ พวกเขาแวะมาเยี่ยมผมที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ครับ สนทนากันถึงเรื่องเก่าๆ อย่างมีความสุข ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และวิทยาลัยแสงธรรม

พวกเขาพากันไปเยี่ยมพ่อแสงชัย ที่วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา อ.ปาย และช่วยกันทำบุญ ทำประตูรั้วและทางเข้าวัด

ค่ำวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม เวลา 19.00 น. ร่วมพิธีมิสซาในอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ โอกาสครบ 30 วัน การจากไปของพระคุณเจ้ายอแซฟยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ด้วย

“มีเงิน มีเวลา มีสุขภาพดี มีเพื่อน” ดีมาก ขอบใจทุกคนนะครับ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
2 เมษายน 2022