Skip to content

บทภาวนาเพื่อถวายประเทศยูเครนและประเทศรัสเซีย

แด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์โดยพระสันตะปาปาฟรานซิส


บทภาวนาเพื่อถวายประเทศยูเครนและประเทศรัสเซีย
แด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์โดยพระสันตะปาปาฟรานซิส
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
(บทภาวนาแปลเป็นภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ แต่ใช้เป็นแนวทางการภาวนา – วิษณุ ธัญญอนันต์)
.
ข้าแต่มารีย์ ผู้เป็นมารดาพระเจ้าและมารดาของพวกลูก
ในช่วงเวลาแห่งการประจญนี้ พวกลูกหันมาพึ่งพระแม่
ในฐานะแม่ของพวกลูก ท่านรักและรู้จักพวกลูก
ซึ่งไม่อาจกังวลว่า ใจของพวกลูกจะถูกซ่อนจากพระแม่ได้เลย

ข้าแต่มารดาแห่งความเมตตา
บ่อยเพียงใดที่พวกลูกได้รับรู้การดูแลอย่างถ้วนถี่และการประทับอยู่อันเปี่ยมด้วยสันติสุขของพระแม่!
พระแม่ไม่เคยหยุดยั้งที่จะนำพวกลูกไปหาพระเยซูคริสต์ เจ้าแห่งสันติสุข
กระนั้นพวกลูกก็ได้หลงทางหายจากวิถีแห่งสันติสุข
พวกลูกได้หลงลืมบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโศกนาฏกรรมของศตวรรษที่ผ่านมา
การเสียสละของคนผู้นับล้านที่สูญเสียในสงครามโลกครั้งที่สอง
พวกลูกได้เพิกเฉยต่อคําสัญญาที่ได้ทำร่วมกันระหว่างนานาชาติ
พวกลูกได้ทรยศต่อความฝันของผู้คนเกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพและความหวังของเด็กๆ
พวกลูกป่วยด้วยความโลภ พวกลูกคิดถึงแต่ผลประโยชน์ เฉพาะของชนชาติของตนเอง
พวกลูกเติบโตขึ้นอย่างเฉยเมย และหลงติดอยู่ในความต้องการและความกังวลที่เห็นแก่ตัวของตนเอง
พวกลูกเลือกที่จะเพิกเฉยต่อพระเจ้าพอใจกับภาพลวงตาของตน
เติบโตอย่างหยิ่งยโสและก้าวร้าว ทำลายร้างคร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ ทั้งกักตุนสะสมอาวุธ
พวกลูกหยุดที่เป็นผู้ดูแลเพื่อนบ้าน พวกลูกทำลายสวนในบ้านร่วมแห่งโลกด้วยสงคราม
และด้วยบาปของพวกลูก พวกลูกได้หักหาญดวงหฤทัยของพระบิดาเจ้าสวรรค์
ผู้ปรารถนาให้พวกลูกเป็นพี่น้องกัน พวกลูกเริ่มเพิกเฉยต่อทุกคนและทุกอย่างยกเว้นสนใจแต่ตัวเอง

บัดนี้ ด้วยความละอาย พวกลูกคร่ำครวญ:
โปรดยกโทษพวกลูกเถิด พระเจ้าข้า!
ข้าแต่มารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ ท่ามกลางความทุกข์ยากของความบาปของพวกลูก
ท่ามกลางการต่อสู้และความอ่อนแอของพวกลูก ท่ามกลางความลึกล้ำของความชั่วช้า
คือความชั่วร้ายและสงคราม พระแม่ย้ำเตือนพวกลูกว่า
พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพวกลูก แต่ยังคงมองพวกลูกด้วยความรัก
พร้อมที่จะให้อภัยพวกลูก และอุ้มชูพวกลูกให้ฟื้นฟูชีวิตใหม่
พระองค์ทรงประทานพระแม่แก่พวกลูกและทำให้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่เป็นที่หลบภัย
สำหรับพระศาสนจักรและมวลมนุษยชาติด้วยพระประสงค์อันเปี่ยมด้วยหรรษทานของพระเจ้า
พระแม่อยู่กับพวกลูกเสมอ แม้ในช่วงเวลาที่ลําบากที่สุดในประวัติศาสตร์
พระแม่อยู่ที่นั่นเพื่อนําทางพวกลูกด้วยความรักที่อ่อนโยน
บัดนี้พวกลูกหันมาหาพระแม่และเคาะประตูใจของพระแม่

พวกลูกเป็นลูกที่รักของพระแม่
ในทุกกาลสมัย พระแม่ทำให้พวกลูกรู้จักพระแม่ ทั้งอ้อนวอนการกลับใจ ณ เวลาที่มืดมนนี้
โปรดช่วยพวกลูกและให้ความบรรเทา โปรดตรัสแก่พวกลูกอีกครั้งว่า
“แม่มิได้อยู่ที่นี่ เป็นแม่ของลูกดอกหรือ?” (คำกล่าวแก่ฮวน ดิเอโก แห่งกวาดาลูเป ประเทศเม็กซิโก)
พระแม่สามารถแก้ปมใจของพวกลูกและปมแห่งกาลสมัยของพวกลูก
พวกลูกมอบความวางใจในพระแม่ พวกลูกมั่นใจว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาของการประจญ
พระแม่จะไม่เมินเฉยต่อการวิงวอนของพวกลูกทั้งจะมาช่วยลูก
นี่คือสิ่งที่พระแม่ได้กระทํา ณ หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี
เมื่อพระแม่ได้วอนขอพระเยซูคริสต์แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงทําเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งแรก
เพื่อรักษาความปิติยินดีในงานมงคลสมรส พระแม่พูดกับพระองค์ว่า “เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” (ยน 2:3)
.
บัดนี้, โอ้พระแม่,
โปรดย้ำถ้อยคําวิงวอนเหล่านั้น,
เพื่อวันที่พวกลูกกำลังขาดแคลนเหล้าองุ่นแห่งความหวัง, ความปิติสูญหาย, ภราดรภาพจืดจาง
พวกลูกหลงลืมมนุษยธรรมและแย่งชิงของประทานแห่งสันติสุข
พวกลูกเปิดใจรับความรุนแรงและการทําลายล้าง
พวกลูกต้องการความช่วยเหลือตามประสาแม่จากท่านยิ่งนัก!
ดังนั้น ข้าแต่พระแม่ โปรดฟังคําอ้อนวอนของพวกลูกเถิด
ข้าแต่ดาราสมุทร โปรดอย่าให้พวกลูกต้องอับปางในพายุแห่งสงคราม
ข้าแต่หีบแห่งพันธสัญญาใหม่ โปรดบันดาลใจ สำหรับโครงการและหนทางแห่งการปรองดอง
ข้าแต่ราชินีแห่งสวรรค์ โปรดฟื้นคืนสันติสุขของพระเจ้าแก่ชาวโลก
โปรดขจัดความเกลียดชังและความกระหายในการแก้แค้น
โปรดสอนพวกลูกถึงการให้อภัย โปรดปลดปล่อยพวกลูกจากภัยสงคราม
ปกป้องโลกของพวกลูกจากการคุกคามโดยอาวุธนิวเคลียร์
ข้าแต่ราชินีแห่งสายประคํา โปรดให้พวกลูกรับรู้ถึงความจําเป็นในการภาวนาและความรัก
ข้าแต่ราชินีแห่งครอบครัว โปรดให้ผู้คนเห็นเส้นทางแห่งภราดรภาพ
ข้าแต่ราชินีแห่งสันติสุข โปรดบันดาลสันติสุขเพื่อโลกขอพวกลูก
โอ้พระแม่ ขอให้คําวิงวอนแสนโศกาของพระแม่กะเทาะใจอันแข็งกระด้างของพวกลูก
ขอให้น้ำตาที่พระแม่หลั่งรินเพื่อพวกลูก ได้ทำให้หุบเขาอันเต็มไปด้วยความเกลียดชังเบ่งบานขึ้นใหม่
ท่ามกลางเสียงฟ้าร้องของสรรพาวุธ ขอให้คําภาวนาของพระแม่เปลี่ยนความคิดของพวกลูกสู่สันติสุข
ขอให้การสัมผัสตามประสาแม่ของท่านปลอบประโลมผู้ที่ประสบภัย และหลบหนีจากห่าฝนของระเบิด
ขอให้ความอบอุ่นตามประสาแม่ของท่านปลอบโยนผู้ที่ถูกบังคับให้ออกจากบ้านและดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของตน
ขอให้ดวงหทัยแสนโศกาของพระแม่นำพวกลูกไปสู่ความเห็นอกเห็นใจ
และเป็นแรงบันดาลใจให้พวกลูกเปิดประตูและดูแลพี่น้องของพวกลูกที่ได้รับบาดเจ็บและถูกทอดทิ้ง
ข้าแต่พระมารดาของพระเจ้าผู้ศักดิสิทธิ์ขณะที่พระแม่ยืนอยู่ใต้เชิงกางเขนของพระเยซูคริสต์
ทรงเห็นศิษย์อยู่เคียงข้างพระแม่ แล้วตรัสวว่า “นี่ ลูกของท่าน” (ยน 19:26) ด้วยคำตรัสนี้
พระองค์มอบหมายพวกลูกแต่ละคนแก่พระแม่
สำหรับศิษย์ผู้นั้นและพวกลูกแต่ละคนพระองค์ตรัสว่า “นี่ แม่ของท่าน” (ยน 19:27)
ข้าแต่พระแม่มารีย์ บัดนี้พวกลูกปรารถนาที่จะต้อนรับพระแม่เข้าสู่ชีวิตและประวัติศาสตร์ของพวกลูก
ในเวลานี้ มนุษยชาติที่เหนื่อยล้าและท้อแท้ กำลังยืนอยู่กับพระแม่ใต้ไม้กางเขน
จำเป็นต้องมอบความไว้วางใจให้กับพระแม่และผ่านทางพระแม่เพื่อถวายให้กับพระเยซูคริสต์
ประชาชนชาวยูเครนและรัสเซียที่เคารพพระแม่ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่
บัดนี้นี้นำมาสู่พระแม่
แม้ในขณะที่หัวใจของพระแม่เต้นด้วยความเมตตาสำหรับพวกเขา
และสำหรับบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดที่ถูกทำลายโดยสงคราม ความหิวโหย
ความอยุติธรรม และความยากจน
ดังนั้น ข้าแต่มารดาพระเจ้า
ผู้เป็นแม่ของพวกลูก
พวกลูกมอบความไว้วางใจและถวาย ตนเอง พระศาสนจักร
และมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ต่อดวงหทัยนิรมลของพระแม่
.
โปรดรับการถวายนี้ที่พวกลูกกระทำด้วยความมั่นใจและความรัก
โปรดให้สงครามนี้สิ้นสุดลงและขอให้สันติสุขแผ่กระจายไปทั่วโลก
“ขอให้เป็นดังนั้นเถิด (Fiat)”
ที่เกิดขึ้นจากใจของพระแม่ ผู้เปิดประตูแห่งประวัติศาสตร์ให้กับเจ้าชายแห่งสันติสุข
พวกลูกเชื่อมั่นว่า ด้วยดวงหทัยของพระแม่ สันติสุขจะกลับมาโชติช่วงอีกครั้ง
พวกลูกขอถวายอนาคตของครอบครัวมนุษยชาติทั้งมวล ความต้องการและความคาดหวังของทุกคน
ความวิตกกังวลและความหวังของโลก แด่พระแม่
ผ่านการเสนอวิงวอนของพระแม่ ขอให้พระเมตตาของพระเจ้า หลั่งไหลลงมาบนแผ่นดินโลก
ขอให้ท่วงทำนองแห่งสันติสุขอันอ่อนโยนกลับคืนมา
ข้าแต่พระแม่แห่ง “ฟีอัต” (Fiat) ผู้ซึ่งพระจิตเจ้าเสด็จลงมา
โปรดฟื้นฟูความสามัคคีที่มาจากพระเจ้า ขอให้พระแม่ผู้เป็น “ธารน้ำพุทรงชีวิตแห่งความหวัง” ของพวกลูก
โปรดรดรินหัวใจที่แห้งกร้านของพวกลูก ในครรภ์ของพระแม่ พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์
โปรดส่งเสริมช่วยพวกลูกให้เจริญเติบโตในการสมานฉัน
ครั้งหนึ่งพระแม่ได้เคยดำเนินไปตามท้องถนนในโลกของพวกลูก
โปรดนำพวกลูกสู่หนทางแห่งสันติสุขเทอญ อาแมน
.
25 มีนาคม ค.ศ. 2022
Solemn Feast of the Annunciation