Skip to content

ฝ่ายงานพัฒนาสังคมฯ รวบรวมของบริจาคให้ชาวเมียนมาร์

เมื่อวัน 10 – 11 มีนาคม 2022 ฝ่ายงานพัฒนาสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยการนำของคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ในการรวบรวมปัจจัยและสิ่งของต่างๆ พร้อมกับทีมงาน ได้นำส่งข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ได้รับบริจาคจากหลายหน่วยงาน ให้กับพี่น้องชาวเมียนมาร์ ที่ประสบภัยสงครามตามชายแดน ไทย- เมียนมาร์ ที่หมู่บ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง