Skip to content

โฟโคลาเร เชียงใหม่ระลึกถึง 14 ปี ที่เคียร่า ลูบิก กลับไปอยู่กับพระองค์

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022 เวลา 09.00 น กลุ่มโฟโคลาเร เชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดน้อยพระมหาไถ่ สำนักมิสซังเชียงใหม่เพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบ 14 ปีที่พระองค์รับเคียร่า ลูบิก ผู้ก่อตั้งกลุ่มโฟโคลาเร กลับไปอยู่กับพระองค์ โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน โอกาสนี้มีสมาชิกกลุ่มโฟโคลาเร บ้านเชียงใหม่และพี่น้องสมาชิกเพื่อนร่วมจิตตารมณ์เข้าร่วมจนเต็มวัดน้อย

ปัจจุบันเกลุ่มโฟโคลาเรทั้งชายและหญิง ได้มาเปิดบ้านที่เชียงใหม่ ได้ช่วยงานด้านเอกสารภาษาอังกฤษที่สำนักมิสซัง 1 คน และสอนภาษาอังกฤษกับกิจกรรมคาทอลิกที่ ร.ร. พระหฤทัย สอนที่ ร.ร. สารศาสตร์ และทำงานองค์กรสำหรับช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็ก adoption at a distance และทำงานอิสระตามความถนัด รวมทั้งกิจกรรมรวมกลุ่ม ครอบครัว และเด็กเยาวชน เป็นต้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง