Skip to content

อาลัย เจ้าอธิการ สเตฟาน

คุณพ่อ แอบบอด สเตฟาน Huynh Quang Sanh O.S.B ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอธิการ ( แอบบอท) ของอารามเบเนดิกติน ที่ เทียนอัน ประเทศเวียนาม เดือน เมษายน 1998
.
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2013 มีจดหมายแต่งตั้ง ให้แอบบอท สเตฟาน ซึ่งเกษียณอายุ แล้ว ให้เป็นอธิการของอาราม ที่เชียงใหม่
.
ปลายปี ที่แล้ว แอบบอท ต้องเข้าโรงพยาบาลเกือบ 2 เดือน และกลับมาที่อาราม วันที่ 8 มกราคม 2022 ที่สุดท่านขอเดินทางกลับไปที่อารามที่เทียนอัน จนในที่สุดได้ถวายชีวิตคืนแด่พระเจ้า เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2022 ประมาณ เวลาห้าโมงเย็น ท่ามกลางสมาชิกของคณะ ที่อารามเทียนอัน ขอขอบคุณพระเจ้า ที่โปรดให้ท่านมาอยู่ที่เชียงใหม่ประมา 8 ปี ขอร่วมอาลัย และขอพระเจ้าโปรดรับท่านในสวรรค์
.
เราจะถวายมิสซา ที่อารามเบเนดิกติน วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 10.00 น.

ประวัติเจ้าอธิการสเตฟาน ซาน

เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1940 เป็นลูกคนที่ 6 ในจำนวน 9 คน ในครอบครัวคาทอลิก ได้รับศีลล้างบาป ชื่อ ฟิลิป ตามพ่ออุปถัมภ์
.
เข้าอารามเบเนดิกติน ที่เทียนอัน วันที่ 31 สิงหาคม 1956
.
เข้าโนวิส วันที่ 14 สิงหาคม 1963 ชื่อใหม่ ว่า สเตฟาน ซาน ปฏิญาณครั้งแรก 25 มีนาคม 1965 และที่สุดปฏิญาณตลอดชีพ 18 มิถุนายน 1971
.
บราเดอร์สเตฟานถูกส่งไปเรียนปรัชญา ที่เมืองดาลัด และเทววิทยา ที่บ้านเณร ซวน บิก เว้ รับศีลบวช 21 พฤษภาคม 1972
.
8 ธันวาคม 1975 คุณพ่อสเตฟาน เป็นผู้ดูแลโนวิส
.
19 มิถุนายน 1984 ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการที่อาสนวิหารเทียนอัน
.
และเป็นเจ้าอธิการ(แอบบอท) 27 สิงหาคม 1998 ได้รับการขึ้นตำแหน่ง โดยอาร์คบิชอป สเตเฟน ที นู เย็น
.
ระหว่างเป็นเจ้าอธิการที่เทียนอัน ได้สร้างบ้านเข้าเงียบ ใน ค.ศ. 1994 สร้างวัด ค.ศ.1996 และหอระฆังใน ค.ศ.1997
.
ได้สร้างบ้านใหม่ 2 หลัง ค.ศ. 2009 – 2010 ที่เวียดนาม และ ที่ เชียงใหม่
.
4 ธันวาคม 2019 บ้านทั้ง 2 เป็นอิสระตามกฎหมายพระศาสนจักร ชื่ออารามเทียนฮา และอารามเบเนดิกติน เชียงใหม่
.
ความคิดการสร้างอารามเบเนดิกตินที่เชียงใหม่ มาจากเจ้าอธิการประธาน บรูโน และแอบบอท สเตฟาน เจ้าคณะตอบคำเชิญ ดังนั้น อารามเบเนดิกตินเวียดนามจึงมีส่วนการสร้างบ้านในตอนเริ่ม
.
อย่างไรก็ดี ค่อยๆมีความลำบาก และเพื่อแก้ไขปัญหา อารามที่เทียนอัน ยินดีรับผิดชอบทั้งหมด แอบบอทสเตฟานสมัครใจรับผิดชอบการบริหาร ดังนั้นบ้านที่เชียงใหม่จึงพัฒนา ถึงจุดนี้ อารามเทียนอัน ขอขอบคุณบิชอบฟรังซิสเซเวียร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่ใจดีต่ออารามเบเนดิกตินเชียงใหม่ จนตั้งอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนาจนทุกวันนี้ในประเทศไทย
.
ค.ศ.2013 แอบบอทสเตฟานได้ลาออกจากตำแหน่งมหาธิการ ก็ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลบ้านในประเทศไทย ตั้งแต่ ค.ศ.2014 – 2016 และตั้งแต่ 2017 จนถึงปัจจุบัน ยังคงอยู่ที่นั่น 2-3 เดือนหลังจากบาทหลวงหลุยส์ กอนซากา ตั้น ฮุง ดัง ได้รับแต่งตั้งเป็นมหาธิการที่เทียนอัน คุณพ่อสเตฟานขอกลับเวียดนามเพื่อรักษาสุขภาพ
.
แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นพิเศษการแพร่ระบาดระลอก 2 ในเวียดนาม แอบบอทสเตฟานต้องอยู่ที่เชียงใหม่ รับการรักษาพยาบาล ในต้นเดือนพฤศจิกายน 2021 สุขภาพแย่ลง จนรุนแรง ต้องเข้าโรงพยาบาลที่เชียงใหม่เกือบ 2 เดือนในปลายปี 2021 จึงกลับมาพักที่อาราม วันที่ 8 มกราคม 2022 ที่สุดท่านแสดงเจตนาขอเดินทางกลับประเทศเวียดนาม ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ที่สุดกลับอาราม และถวายชีวิตคืนแด่พระเจ้า ในเย็นวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2022 รวมอายุ 82 ปี

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)