Skip to content

แถลงการณ์ของสภาบิชอปคาทอลิกในศรีลังกา CBCSL

24 กุมภาพันธ์ 2022

มากกว่า 1000 วันที่ผ่านไป ตั้งแต่ เหตุการณ์การโจมตีด้วยระเบิดในวันอาทิตย์ปัสกาปี 2019 สภาบิชอปคาทอลิกแห่งศรีลังกา ได้ขอให้รัฐบาลทั้งในแถลงการณ์และจดหมายอภิบาล เมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ.2022 ให้นำเรื่องนี้ให้ศาลยุติธรรม เพื่อหาผู้รับผิดชอบสำหรับการโจมตีชีวิตของผู้บริสุทธิ์หลายร้อยคน
.
สภาฯ รู้สึกเสียใจ ผิดหวังที่รัฐบาลและอธิบดีกรมอัยการล้มเหลวในการติดตามเรื่องนี้ มิใช่ดูเหมือนเชื่องช้าเท่านั้นแต่ยังพยายามปกปิดความจริง เพื่อหาผลประโยชน์ทางการเมืองและทำให้เรื่องซับซ้อน เราไม่เห็นทางเลือกมากกว่าการขอความช่วยเหลือจากนานาชาติ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับบรรดาเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
.
คาร์ดินัล มัลคอล์ม รันจิต อาร์คบิชอปของกรุงโคลอมโบและสภาบิชอปคาทอลิกฯ ย้ำความจำเป็นต้องเลือกเช่นนี้
.
ในความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันกับบรรดาผู้เคราะห์ร้ายของเรื่องเศร้านี้ เราจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ผู้ยุติธรรมและเมตตา อาศัยพระนางมารีย์แห่งศรีลังกา และนักบุญโยเซฟ วาซ อัครสาวกแห่งศรีลังกา โปรดทรงฟังเสียงร้องของเรา
.
ขอพระเจ้าอวยพร

+ วินสตัน เฟอร์นาเดซ
บิชอปแห่งบาดูลลา
ประธาน CBCSL
.
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล (1/3/2022)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง