Skip to content

การประชุมระหว่างสำนักเลขาธิการซีนอดของบรรดาบิชอปกับสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2022

พระคาร์ดินัลมารีโอ เกรซ (Mario Grech) เลขาธิการแห่งซีนอดของบรรดาบิชอปพร้อมกับบิชอปหลุยส์ นาวิน เดอ ซาน มาร์ติน (Luis Navin de San Martin, OSA) และซิสเตอร์นาตาลี เบ็คการต์ (Nathalie Becguart XMCJ) รองเลขาธิการสำนักเลขาธิการซีนอดฯ ได้มีการประชุมกับพระคาร์ดินัลมีเกล อังเจล อายูโซ กีโซต์ (Miguel Angel Ayuso Guixot MCCJ) มงซินญอร์อินดูนิล จานะกะรัตเน โกธิกุวัคคุ (Indunil Janakaratne Kodhituwakku K) และคุณพ่อเปาลิน บาไตร์วา คูบายะ (Paolin Batairwa Gubaya SX) ประธาน เลขาธิการ และรองเลขาธิการตามลำดับของสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา ณ สำนักงานใหญ่ของสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา

        ในระหว่างการประชุมผู้นำสำนักงานเลขาธิการแห่งซีนอดของบรรดาบิชอปได้ให้ความสำคัญว่ามิติของการเสวนาระหว่างศาสนาเป็นเป้าหมายประการหนึ่งแห่งกระบวนการของการก้าวเดินไปด้วยกัน ซึ่งมีบันทึกไว้ใน เอกสารหมายเลข 2 ของเอกสารเตรียมการเพื่อซีนอด

– โดยให้เกียรติแก่ชุมชมชนพระศาสนจักรว่าเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือ และไว้ใจได้ในหนทางแห่งการเสวนาเชิงสังคม การเยียวยารักษา การคืนดีกัน การเป็นหนึ่งเดียวกัน การมีส่วนร่วม การสร้างประชาธิปไตยในการส่งเสริมภราดรภาพและมิตรภาพ

– การก่อให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกของชุมชนคริสตชนรวมทั้งระหว่างชุมชนแห่งสังคมอื่นๆ เช่น ชุมชนของผู้ทีมีความเชื่อในความศรัทธาของนิกาย ต่าง ๆและศาสนาอื่น ๆ องค์กรสังคมพลเรือน องค์กรขับเคลื่อนสังคม ฯลฯ

        นอกจากนี้แล้วยังมีการเน้นว่าการก้าวเดินไปด้วยกันยังเป็นทั้งการเสวนาภายในประชากรทั้งปวงของพระเจ้า และการเสวนากับเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่มีความแตกต่างกันรวมถึงการเสวนากับผู้ที่มีความเชื่อในศาสนาอื่นดังที่มีการอธิบายไว้ใน ข้อ 29 ของเอกสารเตรียมการเพื่อซีนอด

        “มิติที่สองจะเป็นการพิจารณากันว่าประชากรของพระเจ้าว่าจะต้องเดินทางไปพร้อมกันกับครอบครัวมนุษยชาติทั้งปวง ดังนั้นการเพ่งพิศของพวกเราจะมุ่งจุดศูนย์กลางไปที่สภาวะของความสัมพันธ์ การเสวนา และความคิดริเริ่มร่วมกันที่อาจเป็นไปได้กับผู้ที่นับถือศาสนาอื่น […]”

        นอกจากนี้แล้วในหัวข้อทั้งสิบประเด็นที่พวกเราจะสำรวจไตร่ตรอง โดยเฉพาะหัวข้อที่ 6 จะยกให้เป็นพิเศษให้กับการเสวนาระหว่างศาสนา และการปฏิบัติที่เป็นจริงในระดับพระศาสนจักรท้องถิ่น

        “การเสวนาคือหนทางของการยืนหยัดอันหมายถึงการมีทั้งความสงบเงียบและความทุกข์ ทว่ามิติเหล่านี้สามารถที่จะช่วยให้พวกเราสั่งสมประสบการณ์ของบุคคลและประชากร […] ประสบการณ์แห่งการเสวนาและการแบ่งปันกันทำหน้าที่บางสิ่งบางอย่างที่พวกเรามีกับผู้ที่มีความเชื่อในศาสนาอื่น ๆ และรวมทั้งผู้ที่ไม่มีความเชื่อในศาสนาด้วย

        สำหรับอีกด้านหนึ่งผู้นำสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาจะอธิบายถึงความสำคัญของการเสวนาในทุกรูปแบบ (ชีวิต การกระทำ เทววิทยา ชีวิตฝ่ายจิต) โดยเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติในระดับพระศาสนจักรท้องถิ่น

        สุดท้าย ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเน้นย้ำว่าเจตนารมณ์แห่งการเสวนาระหว่างศาสนาจะเดินควบคู่กันไปกับพลวัตแห่งเจตนารมณ์แห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน เพราะนั่นหมายถึงการที่ต้องทำหน้าที่ การฟัง การก้าวเดินไปด้วยกัน และการไตร่ตรองเพื่อที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการพบปะกันในแสงสว่างแห่งเอกสารที่ว่าด้วยภราดรภาพของมวลมนุษย์

        การประชุมจบลงด้วยคำสัญญาระหว่างสองสถาบันที่จะคิดค้นหาวิธีการต่างๆ และรูปแบบที่เป็นรูปธรรมเพื่อการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บเอกสารนี้มาแบ่งปันและไตร่ตรอง)