Skip to content

Ever green (เขียว อยู่เสมอ)

สีเขียว มีชีวิตชีวาเสมอ ต้นไม้สีเขียวอยู่เสมอ เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง แสงสว่าง และความสมบูรณ์ ตรงข้ามกับความมืด ความตาย และความขาดแคลน (ในฤดูหนาว)
.
เป็นสัญลักษณ์ หมายถึง สวนเอเดน ก่อนมนุษย์ทำบาป ดังบทอ่านจากพระคัมภีร์ เยเรมีย์ บทที่ 17;7- 8 “ คนที่วางใจในพระยาห์เวห์ ย่อมได้รับพระพร พระยาห์เวห์ทรงเป็นความหวังของเขา เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ ซึ่งหยั่งรากออกไปที่ลำน้ำ เมื่อความร้อนมาถึง เขาก็ไม่กลัว ใบของเขาคงเขียวอยู่เสมอ เขาจะไม่กังวลใจปีที่แห้งแล้ง จะไม่หยุดออกผล”
.
สโลแกน United in love รวมกันแบ่งปันความรัก เป็นหนึ่งในพระเจ้าอาศัยพระจิต เรามาร่วมกันประกาศความรัก
.
– ปฏิบัติความรัก ด้วย กิจการ
– เดินตามทางแห่งไม้กางเขน
– สละตน เพื่อ ความดีส่วนรวม
.
14 กุมภาพันธ์ 2022 โอกาสครบรอบ ปี ของ Evergreen ในวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก จึง
แจกของขวัญ แก่ประชาชน ในชุมชนพระหฤทัย และบริเวณโรงเรียน เรยีนาเชลี วิทยาลัย
.
เพื่อแบ่งปันความรัก ในวันแห่งความรัก

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง