Skip to content

ฉลองวัดแม่พระแห่งลูร์ด ลำปาง

13 กุมภาพันธ์ 2022

ทุกวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พระศาสนจักรคาอทกลิกระลึกถึง แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด (ประเทศฝรั่งเศส) แก่นักบุญแบร์นาแด็ต 18 ครั้ง ระหว่าง 11 กุมภาพันธ์ -16 กรกฎาคม ค.ศ.1858 เราถือเป็น วันผู้ป่วยสากล
.
คุณพ่อเซอร์จีโอ เมารีซซีโอ คณะยารูมาล แห่งโคลัมเบีย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และสัตบุรุษจัดฉลองวัดในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ และมีเยาวชนรับศีลกำลัง 16 คน
.
เนื่องจากมีชาวฟิลิปปินส์ มาร่วมพิธี ประมาณ 20 คน บทอ่านที่ 2 จึงเป็นภาษาอังกฤษ
.
บทอ่านพระวรสารวันนี้เรื่องงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานา “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ยน 2:5) แม่พระสอนเราให้ทำตามที่พระเยซูบอก แล้วเครื่องหมายอัศจรรย์จะเกิดในชีวิต
.
วัด และโรงเรียนอรุโณทัย มีกำเนิดตั้งแต่ ค.ศ.1952 ปีนี้จึงครบ 70 ปี และมีโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง (ค.ศ.1959) และบ้านสวนพระหฤทัย ของคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า แห่งกรุงเทพ
.
หลังรับประทานอาหารเที่ยง พ่อได้ไปเยี่ยมดูงานปรับปรุงอาคารที่จะเป็น บ้านเณรเล็ก ซึ่งจะเรียบร้อยต้นเดือนเมษายนนี้
.
คุณพ่อ อันเดรส เฟลิเป้ เจ้าอาวาสไม่อยู่ เนื่องจากกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศโคลัมเบีย จะกลับต้นเดือนเมษายนครับ แต่คุณพ่อได้ร่วมมิสซาฉลองวัดด้วย จาโคลัมเบีย
.
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงจำกัดจำนวนชาวบ้านที่มาร่วมพิธี ทีมบาทหลวงรับผิดชอบการปรับปรุงอาคารบ้านเณรได้ประชุมกับสภาภิบาลวัด ครับ
.
ขอบคุณพระเจ้า ที่โปรดให้เรามีชุมชนแห่งนี้ 70 ปีแล้ว

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง