Skip to content

เสกวัด(สาขา) นักบุญทิโมธี บ้านห้วยโป่ง

6 กุมภาพันธ์ 2022

คุณพ่อ เจริญ นันทการ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีวัดสาขา14 แห่ง มีหมู่บ้าน 57 แห่ง คุณพ่อสมยศ เทพสมุทร (ผู้ช่วย) และซิสเตอร์แม่ปอน 2 คน
.
ชาวบ้านหมู่บ้านห้วยโป่ง อยู่ที่นี่ ตั้งแต่ พ.ศ.2530 ปัจจุบันมีคาทอลิก 13 ครอบครัว จำนวน 69 คน รับศีลล้างบาปแล้ว 18 คน ชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดนี้เอง ประมาณ 1 ปี เป็นวัดน้อยหลังแรกของหมู่บ้าน ด้วยการสนับสนุน จาก 9 หมู่บ้าน ประมาณ 280,000 บาทไม่คิดค่าแรง
– หลังมิสซา ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า “ดีใจมากๆ”
– เยาวชนสตรี 5 คน มาจากหมู่บ้านแม่เหาะช่วยพิธี ครูคำสอนนำเพลง
– ดอกอัลสโตรมีเรีย (Alstroemeria) หน้าแท่น คุณเล็ก นำมาจากโครงการหลวง (แม่โถ)
ขากลับได้ไปแวะดูกิจการโครงการหลวงเป็น 1 ใน 38 แห่งที่จะช่วยชาวบ้านด้านการปลูกผัก และดอกไม้มีนักวิชาการ มาให้การต้อนรับ แบ่งปันผัก และต้นกล้าให้ด้วยใจกว้าง
– ชาวบ้านร่วมพิธีประมาณ 150 คน นำอาหาร ไอศกรีม ขนมปังมาเลี้ยง
.
พ่อได้ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านเรื่อง บ้านเณรเล็กที่ลำปางยินดีต้อนรับ เยาวชน ที่จบ ป.6 จำนวน 25 คน สำหรับ พฤษภาคมนี้ ขอให้เลือกเด็ก วัดละ 1 คน เพื่ออนาคตของมิสซัง และขอให้ทุกบ้านมีไม้กางเขน หรือรูปพระติดที่บ้าน จะดีมาก

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน