Skip to content

ฉลองบ้านดอนบอสโก ที่ดอยสะเก็ด

31 มกราคม

คุณพ่อพรจิต พูลวิทยกิจ คุณพ่อวิเชียรแสง กองตระกูลดี ภราดาไพทูรย์ ธรรมนิต ได้เชิญพ่อไปเป็นประธานฉลองนักบุญยอห์น บอสโก องค์อุปถัมภ์ของเยาวชน
.
เวลา 18.30 น. มีสามเณร นักศึกษา ปวช ปวส เยาวชนบ้านเยาวสตรีหทัยนิรมล นักศึกษาศูนย์คำสอน แม่ริม และชาวบ้านกลุ่มเล็ก มาร่วมมิสซา มีพิธีศีลกำลัง แก่เยาวชน 19 คน
.
งานฉลองของสมาชิกครอบครัวซาเลเซียน ต้องมีการรับประทานอาหาร พิธีมิสซา และกีฬา และดนตรี ครูชลิต (ไนท์) เล่นออร์แกน และซิสเตอร์แป้งเป็นพิธีกร (ทั้ง 2 เป็นศิษย์แสงธรรม)ครับ
.
หลังรับประทานอาหาร มีการแข่งฟุตซอล 4 ทีม พ่อบอสโก รักเยาวชน เราดีใจที่มีคณะซาเลเซียนมาช่วยดูแลเยาวชนชาย มีซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ และคณะซาเลเซียน มาช่วยดูแลเยาวชนสตรี โป๊ปฟรังซิสทรงขอให้เราสนใจดูแล ฟัง และช่วยเหลือเยาวชนครับ
ขอบคุณครับ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน