Skip to content

ดาร์วิน เดะกุษมาน คณะโฟโคลาเร

29 มกราคม 2020

บ่ายวันนี้เวลา 13.39 ดาร์วินได้ส่งไลน์มาหาว่า “จะไปแล้วครับ คิดถึงทุกคนนะครับ สวดให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง เป็นพิเศษความรัก คำภาวนา พระพร และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผมจะภาวนาให้ … สังฆมณฑล ที่ผมรักมาก”
.
ดาร์วิน อยู่ในประเทศไทย 17 ปี ทำงานที่ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ 7 ปี แผนกเอกสารภาษาอังกฤษ และดูแลครอบครัว โฟโคราเร ได้รับแต่งตั้งจากผู้ใหญ่คณะโฟโคลาเร ให้กลับไปที่ฟิลิปปินส์ … คุณซานต้า อากูสติโล มาทำหน้าที่แทนครับ พวกเราโชคดี ได้รับพระพรที่รู้จักดาร์วินครับ

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)