Skip to content

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบปะสัตบุรุษ: งานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์ของเรา

ในการคำสอนของพระองค์เมื่อทรงพบปะสัตบุรุษทั่วไป(ทุกวันพุธ) ทรงมุ่งเน้นที่นักบุญโยเซฟ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิสทรงมองชีวิตของนักบุญโยเซฟในฐานะกรรมกร และทรงกล่าวว่าศักดิ์ศรีของแรงงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนามนุษย์และการเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์
.
โดย นักเขียนข่าววาติกัน
12 มกราคม 2022, 09:53 น.
.
ในการสอนคำสอนของพระองค์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมองว่าผู้นิพนธ์พระวรสารนักบุญมัทธิวและนักบุญมาระโกอ้างถึงนักบุญโยเซฟว่าเป็น “ช่างไม้” จากคำภาษากรีก เทคตัน ( tekton) ซึ่งกล่าวถึงคุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ทำงานเป็นช่างไม้และช่างฝีมือในการก่อสร้าง พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าเป็นงานหนัก ต้องใช้ความแข็งแรง แต่ไม่ได้มีรายได้มากนัก
.
การมองนักบุญโยเซฟ ช่วยเตือนเราถึงคนงาน(กรรมกร)ทุกคนในทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานหนักในเหมืองและโรงงานบางแห่ง
.
พระองค์ทรงระลึกถึงผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบและเด็กๆที่ “ถูกบังคับให้ทำงานและคนที่คุ้ยเขี่ยในถังขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์ไปขาย” ความเป็นจริงนี้ยังทำให้นึกถึงผู้ที่ตกงานและต้องทนทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอด
.
“ในช่วงเวลาของการระบาดใหญ่นี้ ผู้คนจำนวนมากตกงาน และบางคนถูกทับถมด้วยภาระที่ทนไม่ได้ ถึงขั้นฆ่าตัวตาย พ่ออยากระลึกถึงพวกเขาแต่ละคนและครอบครัวในวันนี้”
.
การทำให้ศักดิ์สิทธิ์ในการทำงาน
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
สมเด็จพระสันตะปาปายังทรงเน้นว่างานเป็นส่วนสำคัญของชีวิตมนุษย์และแม้กระทั่ง “หนทางแห่งการทำให้ศักดิ์สิทธิ์”
.
“งานไม่ได้เป็นเพียงวิธีการหาเลี้ยงชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ที่เราแสดงออก รู้สึกมีประโยชน์ และเรียนรู้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งช่วยให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่กลายเป็นลัทธิจิตนิยม”
.
ข้อเท็จจริงที่น่าเศร้าก็คือ แรงงานมักติดอยู่ในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความอยุติธรรมทางสังคม แทนที่จะได้รับการคุ้มครองเพื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และรับประกันการดำรงชีวิต
.
พระองค์ตรัสว่าจะเป็นการดีที่จะถามตัวเองว่าที่เราทำงานในแต่ละวัน ด้วยจิตใจอะไร และงานของเราเกี่ยวข้องกับผู้อื่นและจุดมุ่งหมายของเราอย่างไร
.
การมองดูพระเยซูเป็นคนงานแบบอย่าง
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงชี้ให้เห็นว่าเป็นการดีที่จะเห็นว่าพระเยซูทรงทำงานและเรียนรู้งานช่างฝีมือของพระองค์จากนักบุญโยเซฟอย่างไร
.
“วันนี้เราควรถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อนำคุณค่าของงานกลับคืนมา และสิ่งที่เราสามารถทำได้ในฐานะพระศาสนจักร เพื่อให้งานได้รับการไถ่จากตรรกะของผลกำไรเพียงอย่างเดียว และสามารถมีประสบการณ์เป็นสิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของบุคคล ซึ่งแสดงออกและเพิ่มศักดิ์ศรีของเขา”
.
โดยสรุป สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชื้อเชิญให้ทุกคนสวดบทภาวนาที่สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปาโลที่ 6 ทรงภาวนาหานักบุญโยเซฟเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 1969
.
ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ
ผู้อุปถัมภ์ของพระศาสนจักร!
ท่านผู้อยู่เคียงข้างกับพระวจนาตถ์ ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์
ได้ทำงานทุกวันเพื่อหาเลี้ยงชีพ
การรับกำลังใจในการดำรงชีวิต และการตรากตรำ(ทำงาน)จากพระองค์
ท่านผู้ประสบความกระวนกระวายในวันรุ่งขึ้น
.
ความขมขื่นของความยากจน ความไม่แน่นอนของการทำงาน
ท่านผู้ในวันนี้ให้ตัวอย่าง ชัดเจน เรื่องอ่อนน้อมถ่อมตนในสายตาของมนุษย์
แต่ได้รับการยกย่องในสายพระเนตรของพระเจ้า
โปรดปกป้องคนงานในชีวิตประจำวัน ที่ยากลำบาก
ปกป้องพวกเขาจากความท้อแท้
จากการจลาจลวุ่นวาย จากการทดลองด้านความรักสนุก
และโปรดรักษาสันติสุขในโลก
สันติสุขซึ่งเพียงอย่างเดียวที่สามารถทำให้การพัฒนาของประชาชนมั่นคง
อาแมน

(ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล)

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-01/pope-at-audience-work-is-essential-for-our-growth-in-holiness.html

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง