Skip to content

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงส่งคำอวยพรถึงเยาวชนเทเซ่ (Taizé)

“พระจิตของพระเจ้าไม่เคยหยุดทำงานและก่อให้เกิดผู้สร้างภราดรภาพ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเอกภาพ” พระคาร์ดินัลปาโรลิน (Cardinal Parolin) เขียนในข้อความที่สื่อถึงคำทักทายและคำภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับคนเยาวชนในชุมชนเทเซ่ (ฝรั่งเศส)
.
โดย คริสโตเฟอร์ เวลส์
30 ธันวาคม 2021
.
การประชุมแบบตัวต่อตัวของเยาวชนยุโรป นำโดยชุมชนเทเซ่ถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ โดยขณะนี้มีกำหนดการประชุมในเดือนกรกฎาคมที่เมืองตุริน (อิตาลี)
.
“สมเด็จพระสันตะปาปากำลังสวดภาวนาเพื่อความตั้งใจนี้” เขียนโดย พระคาร์ดินัลปิเอโตร ปาโรลิน (Pietro Parolin) เลขาธิการแห่งรัฐ แต่สำหรับปัจจุบัน พระองค์ทรงร่วมใจในความคิดและภาวนากับพวกลูกทุกคนที่ออนไลน์ และส่งคำทักทายที่อบอุ่นที่สุดถึงลูก
.
ในสาส์นที่สื่อถึงความใกล้ชิดของสมเด็จพระสันตะปาปา พระคาร์ดินัลปาโรลินยกย่องเยาวชนเทเซ่ที่ไม่ “ยอมแพ้” แต่แทนที่จะจัดการกับคำถามยากๆ การภาวนาเกี่ยวกับคำถามเหล่านั้นและฟังพระวาจาของพระเจ้าเพื่อ “ให้กระจ่างเกี่ยวกับสถานการณ์ของมนุษย์ที่ซับซ้อนที่สุด”
.
พระจิตสถิตย์เมื่อเราอยู่ด้วยกัน
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
เมื่อระลึกถึงเหตุการณ์วันฉลองเปนเตกอสเต พระคาร์ดินัลปาโรลินตั้งข้อสังเกตว่าในวันนั้น บรรดาศิษย์ “อยู่ด้วยกันทั้งหมด” – และท่านเตือนใจคนหนุ่มสาวว่า “เมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้ว พระจิตของพระเจ้าสถิตย์ในลักษณะพิเศษ…ในซีนอดปัจจุบัน พระศาสนจักรคาทอลิกเองก็กำลังพยายามเปิดกว้างต่องานของพระจิตโดยการเชิญบรรดาศิษย์ของพระคริสต์ให้ค้นพบว่าเราต้องการกันและกันมากแค่ไหน”
.
พระคาร์ดินัลบอกคนหนุ่มสาวว่าการเลือกเผชิญ “ความทุกข์ทรมานของมนุษย์และเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนของช่วงเวลานี้” พวกเขาได้รับ “โอกาสเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา” แม้ว่าจะมีเหตุให้เกิดความกังวลและความกลุ้มใจ แต่ท่านกล่าวว่าถึงกระนั้นก็เป็นความจริง “ที่พระจิตของพระเจ้าไม่เคยหยุดทำงานและก่อให้เกิดผู้สร้างภราดรภาพ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเอกภาพ” โดยการเปิดตัวเอง “ต่อการประทับของพระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์” โดยยอมให้พระองค์รวมใจพวกเขา พวกเขากำลังเตรียมตัวเองให้เป็นหนึ่งอยู่ท่ามกลางพวกเขา
.
พระคาร์ดินัลปาโรลินสรุปจดหมายอวยพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสว่า “พระสันตะปาปาทรงขอให้พระจิตทรงอวยพรลูก เยาวชนคาทอลิก ออร์โธดอกซ์ และโปรเตสแตนต์ที่เข้าร่วมการประชุมในยุโรปด้วยความคิดและการภาวนา และพระองค์ทรงมอบพวกลูกให้พระนางมารีย์พรหมจารีคุ้มครอง

ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
(31/12/2021)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง