Skip to content

สมเด็จพระสันตะปาปาในคืนคริสต์มาส: พระเยซูเจ้าทรงแสดงทางจากความเล็กน้อยไปสู่ความยิ่งใหญ่

ในพิธีมิสซาในคืนวันสมโภชพระคริสตสมภพ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงไตร่ตรองถึงการที่พระเจ้าเสด็จมาในโลกด้วยความไร้เดียงสาในฐานะทารกตัวเล็กๆ ที่ทรงเข้ามาใกล้เราเพื่อสัมผัสหัวใจของเรา สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเฉลิมฉลองพิธีมิสซาในมหาวิหารนักบุญเปโตร โดยมีกลุ่มเล็กๆคอยดูแลกฎความปลอดภัยด้านสุขภาพ
.
โดย นักเขียนข่าววาติกัน
24 ธันวาคม 2021, 20:25 น.
.
ในการฉลองมิสซาคริสต์มาส “ในตอนกลางคืน” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงระลึกถึงความมืดมิด แสงสว่างส่องลงมา ทูตสวรรค์ปรากฏ และการประกาศแก่คนเลี้ยงแกะว่า “วันนี้พระผู้ช่วยให้รอดทรงบังเกิดแก่พวกท่าน คือพระคริสตเจ้า” บอกพวกเขาวิธีค้นหา “พระเจ้าที่ทรงเสด็จลงมายังโลก” ทูตสวรรค์นำพวกเขาไปยังเด็กที่ห่อด้วยผ้าห่อตัว นอนอยู่ในรางหญ้า
.
เด็กยากจนห่อตัวด้วยผ้าห่อตัว
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
ในบทเทศน์ของพระองค์ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสังเกตความแตกต่างที่เน้นในพระวรสาร ระหว่างความยิ่งใหญ่ของมหาอำนาจทางโลกเมื่อซีซาร์ ออกุสตุสทรงสั่งการให้สำรวจสำมะโนประชากรโลก กับเมืองเล็กๆอย่างเบธเลเฮมที่ซึ่งเราเห็นฉากเด็กแรกเกิดที่ยากจนซึ่งถูกพบในรางหญ้า สาส์นของการประสูติคือ “พระเจ้าไม่ได้ลุกขึ้นด้วยความยิ่งใหญ่ แต่ลดพระองค์ลงสู่ความเล็กน้อย” สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายโดยแสดงให้เห็นว่าความเล็กน้อยเป็นเส้นทางที่พระเจ้าทรงแสดงให้เข้ามาใกล้เรา เพื่อช่วยเราให้รอด เพื่อนำเรากลับมากับสิ่งที่สำคัญจริงๆ
.
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏในความเล็กน้อย
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
ภาพลักษณ์และข้อความที่เราไตร่ตรองในวันนี้คือพระบุตร พระเจ้าทรงสถิตในความเล็กน้อยของพระองค์โดยสมบูรณ์อย่างไร สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าว พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เรา “ประหลาดใจกับความจริงที่น่าอับอายนี้” พระองค์ทรงชี้ให้เห็นเช่นกันว่า “ผู้ที่โอบกอดจักรวาลจะต้องถูกโอบกอดไว้ในอ้อมแขนของอีกคนหนึ่ง” อย่างไร ผู้สร้างดวงอาทิตย์จำเป็นต้องได้รับความอบอุ่นอย่างไร และ “ความอ่อนโยนที่บังเกิดจำต้องถูกกักขังไว้” อย่างไร โดยเปลี่ยนตรรกะของมนุษย์กลับหัวกลับหาง สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสว่า “พระเจ้าทรงเสด็จมาในโลกด้วยความเล็กน้อย ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ทรงปรากฏในความเล็กน้อย”
.
พระเจ้าขอความรักที่อ่อนโยนและความเล็กน้อยภายใน
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงชี้ให้เห็นว่าความท้าทายของคริสต์มาสคือการถามว่า “เรายอมรับวิธีการทำของพระเจ้าได้หรือไม่” เมื่อมนุษย์มีแนวโน้มจะแสวงหาความยิ่งใหญ่ทางโลก ในขณะที่ “พระเจ้าทรงลดตัวลง…เราพยายามที่จะยิ่งใหญ่” พระองค์ทรงกล่าว โดยทรงระลึกถึงการประสูติของพระเยซูท่ามกลางคนเลี้ยงแกะและคนยากจน “พระเจ้าไม่ทรงแสวงหาอำนาจและอานุภาพ พระองค์ทรงขอความรักที่อ่อนโยนและความเล็กน้อยภายใน” สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสนับสนุนให้เราทูลขอ “พระหรรษทานของความเล็กน้อย” ของพระเยซู โดยการเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตประจำวันของเรา ครอบครัวของเรา ชุมชนของเรา เพื่อที่เราจะสามารถมอบความรักแบบเดียวกันกับที่พระองค์ทรงสำแดงให้มาประทับอยู่ท่ามกลางเราเพื่อรับใช้และรวมเป็นหนึ่ง พระองค์ทรงเสริมว่า “ท่ามกลางประสบการณ์ชีวิตธรรมดาของเรา พระองค์ทรงต้องการทำสิ่งที่ไม่ธรรมดา พระองค์ทรงเป็นสาส์นแห่งความหวังอันยิ่งใหญ่”
.
ความเชื่อมั่นและเปิดใจ
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
เมื่อเราอัญเชิญพระเยซูในด้านเล็กๆของชีวิตเรา เราต้องเชิญพระองค์ให้เข้ามาอยู่ในประสบการณ์ชีวิตของเราในเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วย สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายว่าหมายถึงความอ่อนแอ ปัญหา บาดแผลของเราเอง และตระหนักว่าพระเยซูทรงเตือนเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนนี้ว่าพระองค์ทรงรักเราดังที่เราเป็น ทรงอยู่ใกล้เรา และขอความไว้วางใจและใจที่เปิดกว้างจากเรา โดยตระหนักในสิ่งนี้ เราเองก็ได้รับเรียกให้โอบรับ “พระเยซูในคนเล็กๆของวันนี้” เช่นกัน โดยรักพระองค์อย่างน้อยที่สุดในบรรดาพี่น้องของเรา ผู้ยากไร้ ผู้ถูกลืม และคนขัดสน เช่นเดียวกับพวกเขา พระองค์ทรงทำให้พระองค์เป็นที่รู้จัก
.
ทุกสิ่งรวมเป็นหนึ่งโดยมีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงระลึกว่าพระเยซูทรงประสูติใกล้ชิดกับคนยากจนและถูกลืม การทำเช่นนั้นช่วยยกระดับผู้ที่ถูกกีดกันโดยการเปิดเผยพระองค์เป็นครั้งแรกต่อพวกเขา แทนที่จะเป็นผู้ที่มีความสำคัญในสายตาชาวโลก พระองค์ทรงระลึกถึงศักดิ์ศรีของทุกคนที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ต่ำต้อย และความจำเป็นในการให้เกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน ดังนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสว่า เราต้องทำงานเพื่อให้แน่ใจว่า “ไม่มีการเสียชีวิตในที่ทำงานอีกต่อไป!”
.
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงระลึกว่าในฉากคริสต์มาส เรายังเห็นพวกโหราจารย์มานมัสการพระเจ้า ผู้คงแก่เรียนและมั่งคั่ง โดยแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงนำคนรวยและคนจนในเบธเลเฮมมารวมกันได้อย่างไร “ทุกอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อพระเยซูทรงอยู่ที่ศูนย์กลาง: ไม่ใช่ความคิดของเราเกี่ยวกับพระเยซู แต่คือพระเยซูเองผู้ทรงพระชนม์อยู่”
.
ให้เรากลับไปที่เบธเลเฮม ต้นกำเนิดของเรา
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
โดยสรุป สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสนับสนุนให้เรา “กลับสู่ต้นกำเนิด” และ “แก่นแท้ของความศรัทธา สู่รักแรกของเรา สู่การเคารพบูชาและเมตตาธรรม” เช่นเดียวกับผู้แสวงบุญในอดีต ในฐานะพระศาสนจักรเพื่อการก้าวเดินไปและเดินทางด้วยกันในทุกวันนี้ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัวมนุษย์ในการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นตัวแทนของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ คนเลี้ยงแกะ และโหราจารย์ ซึ่งฉายส่องเป็นแบบอย่างให้เราทุกวันนี้ “เพื่อเป็นการสักการะ ถือความยากจน และเป็นพระศาสนจักรภราดรภาพ”
.
การเรียกให้ทุกคนชื่นชมยินดี สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสรุปว่า “ขอให้เราตื่นขึ้นเถิด เพราะคืนนี้มีแสงสว่างส่องแล้ว เป็นแสงสว่างที่กรุณา เตือนเราว่าในความเล็กน้อยของเรา เราเป็นบุตรธิดาอันเป็นที่รัก ลูกของความสว่าง”

(ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล)