สมาชิกกลุ่มวิถีคริสตชนเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021 เวลา 10.30 น.

กลุ่มวิถีคริสตชน (The Catechumenal Way) โดยการนำของคุณพ่อโยวันนี เรงโก ชาวอิตาลีและสมาชิก 2 ครอบครัว รวม 16 คน มาอยู่ที่เชียงใหม่ 5-6 ปีแล้วเด็กๆ และเยาวชนพูดภาษาไทยได้ดีขึ้น พวกเขาได้มาแบ่งปันชีวิตของพวกเขาในปีที่ผ่านมาให้พ่อฟังที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ ยังขาดสมาชิกอีก 2-3 ครอบครัวที่กลับไปบ้านเกิดเมืองนอน แต่เพราะโควิด-19 จึงไม่สามารถเดินทางกลับมาได้
 
นอกจากพวกเขามาเป็นประจักษ์พยานชีวิต ทำงานแบบฆราวาสทั่วไป แต่มีการพบปะกันศึกษาพระวาจาเป็นประจำทุกอาทิตย์ แต่ช่วงการระบาดของโควิด 19 จึงต้องทางออนไลน์
 
พวกเขาปรารถนาจะสอนคำสอนแก่ผู้สนใจ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น เรายินดีให้เขามาช่วยสอนคำสอนแก่คริสตชนผู้สนใจที่สำนักมิสซังฯ พ่อจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกที

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ (10 กันยายน 2021)

Recommended Posts