วันที่ 23 สิงหาคม นักบุญโรซา ชาวลิมา พรหมจารี

(St. Rose of Lima, Virgin)

อิซาเบลลา เดอ ฟลอเรซ คือชื่อของนักบุญองค์นี้ตอนที่ท่านได้รับศีลล้างบาป ท่านได้ถือกำเนิดที่กรุงลิมา ประเทศเปรู เมื่อปี ค.ศ. 1586 จากพ่อแม่ชาวเปอร์โตริโกที่ยากจน ท่านได้รับชื่อว่า Rose Maria เมื่อได้รับศีลกำลังขณะมีอายุได้ 11 ปี โดยที่ท่านมีนักบุญกาธารีนาแห่งซีเอนาเป็นแบบอย่าง ซึ่งนำให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดด้วยจิตตารมณ์ของการภาวนา การจำศีลอดอาหาร และการทรมานกายของตนอย่างหนัก และได้ช่วยทำงานในครอบครัวอย่างขยันขันแข็งในงานเย็บผ้าปักผ้าลูกไม้อย่างประณีต

ภายในสวนหลังบ้าน พี่ชายของท่านได้ช่วยท่านสร้างห้องเล็กๆขึ้นมาโดยก่อด้วยก้อนอิฐ ซึ่งเป็นที่ที่ท่านชอบหลบมาภาวนา และมาพักผ่อนสั้นๆ ตอนกลางคืนโดยนอนบนกล่องที่เก็บของหลังจากไปทำงานช่วยเหลือคนยากจนรอบๆนั้นมาในตอนกลางวัน นอกจากนี้ ท่านชอบใช้เวลายาวนานเป็นชั่วโมงๆในการเฝ้าศีล และได้รับอนุมัติจากคุณพ่อผู้ฟังแก้บาปของท่านให้ได้รับศีลมหาสนิททุกๆวัน

แรกๆครอบครัวของท่านไม่เห็นด้วยกับการถือปฏิบัติของท่านเช่นนี้ และหัวเราะเยาะด้วย ต้องใช้เวลาเป็นสิบปีถึงได้รับการยอมรับ ท่านมีความปรารถนาอย่างยิ่งมานานแล้วที่จะได้เป็นนักบวช ในที่สุดท่านก็ได้เป็นสมใจในวัย 20 ปี โดยได้เข้าเป็นสมาชิกคณะโดมินิกันชั้นสาม ได้รับชื่อเป็นนักบวชว่า Sister Rose of St Mary เมื่อเป็นนักบวชสมใจแล้ว ท่านได้ทำกิจใช้โทษบาปเพิ่มเป็นสองเท่า รับประทานอาหารน้อยมาก มีโซ่เหล็กคล้องรอบๆเอว และมีโลหะแหลมที่ทิ่มแทงให้เจ็บซ่อนอยู่ในผมของท่าน

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้แสดงพระองค์ให้แก่ท่านมากมายหลายโอกาสด้วยกัน ครั้งหนึ่ง เมื่อท่านมีชัยชนะต่อการประจญของปีศาจต่อสู้กับความบริสุทธิ์และความเชื่อที่มั่นคงแล้ว ท่านได้เข้าฌานนานเป็นชั่วโมงๆ ได้พบกับสถานภาพทางวิญญาณที่เปี่ยมด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดี นอกจากนี้ท่านยังได้เสนอการทำพลีกรรมทั้งหมดของท่านให้แด่พระองค์ เพื่อเป็นการชดเชยบาปและความชั่วช้าต่างๆของมนุษย์ รวมทั้งการนับถือพระเท็จเทียม และเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของบรรดาผู้ที่อยู่ในไฟชำระด้วย

ท่านได้สิ้นชีพเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.1617 เมื่อมีอายุได้เพียง 31 ปีเท่านั้น หลังจากความตายของท่านก็มีอัศจรรย์ต่างๆมากมายตามมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.1668 โดยพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 9 และที่สุดได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 12 เมษายน ค.ศ.1671 โดยพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 10 – ถือเป็นนักบุญที่เกิดในทวีปอเมริกาเป็นคนแรก – และได้รับการประกาศให้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของลาตินอเมริกา (Patron Saint of Latin America) และประเทศฟิลิปปินส์

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)

Recommended Posts