ฉลองอารามกลาริส (สารภี)

วันพุธที่ 11 สิงหาคม ระลึกถึงนักบุญกลารา พรหมจารี เป็นนามของอารามกลารีส บ้านเลขที่ 186 หมู่ 7 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 คุณแม่อธิการ ได้จัดมิสซา ที่อารามแบบจำกัดจำนวนผู้ร่วมพิธี
.
น่าประทับใจที่นักบุญกลารา เกิดที่เมืองอัสซีซี ประเทศอิตาลี ค.ศ. 1193 เห็นแบบอย่างของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี เมื่ออายุ 18 ปี จึงตัดสินใจถืออุดมการณ์ ถือความยากจน ความบริสุทธิ์ แม่และน้องสาวก็เข้าบวชด้วย ที่ซันดามีอาโน (นอกเมืองอัสซีซี) ปี ค.ศ. 1240 พวกซาระเซ็นบุกอัสซีซี เธอนำศีลมหาสนิทออกมาแสดง ทำให้รอดพ้นจากการถูกโจมตี เธอเป็นอธิการถึง 42 ปี จนสิ้นชีวิต วันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1253 อายุ 60 ปี หลังจากมรณกรรมเพียงสองปี เธอได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญ
.
ใช้เวลา 766ปีตั้งแต่ท่านนักบุญสิ้นชีวิต … เราถึงมี อารามกลาริส ที่สารภี จ.เชียงใหม่
.
ขอบคุณครอบครัวพี่วิชัย-พี่หมู สุภาพ ผู้สนับสนุนให้มีวัดน้อยหลังนี้ และมาแมร์ คณะเซนต์ปอลฯ ที่ได้สนับสนุนเรื่องทำถนน ครับ ทำให้สถานที่สะดวก สะอาด ร่มเย็น เรียบร้อย ยิ่งขึ้น
.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือสมาชิกอาราม ซึ่งเป็นอารามแห่งแรกของมิสซังเชียงใหม่
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
สิริ เจริญธรรม ถ่ายภาพ

Recommended Posts