ข้อเสนอเพื่อจัดกิจกรรมวันสากลครั้งแรกเพื่อผู้อาวุโส

ผมได้รับวารสาร Laity ของ FABC ฉบับเดือนกรกฎาคม 2021 ทางอีเมล ซึ่งเน้นเกี่ยวกับวันสากลครั้งแรกเพื่อปู่ย่าตายายและผู้อาวุโส ในวัน อาทิตย์ ที่ สี่ของเดือน กรกฏาคม โดยปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม (เพราะใกล้วันที่ 26 กรกฎาคม ระลึกถึงนักบุญอันนาและนักบุญยออากิม ซึ่งเป็นบิดามารดาของพระนางมารีย์ )
 
อาร์ชบิชอป Romulo G. Valles ของอัครสังฆมณทลดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์ อดีตประธานสภา บิชอปของฟิลิปปินส์ (CBCP) ได้ออกเอกสาร (4 มิถุนายน) ให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อผู้อาวุโส
 
มีบทภาวนาสำหรับงานชุมนุมครอบครัวโลก (ครั้งที่ 10) ค.ศ.2022 ที่กรุงโรม ซึ่งคณะกรรมการแผนกครอบครัวได้แปลเป็นภาษาไทยแล้ว
 
ข้อแนะนำสำหรับจัดฉลองวันครอบครัวสากล เพื่อปู่ย่าตายายและผู้อาวุโส
 
1. จัดมิสซา ในวันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม โดยเน้นในเรื่องปู่ย่าตายายและผู้อาวุโส ถ้าเป็นไปได้ ขอให้เชิญผู้อาวุโสมาร่วมมิสซาออนไลน์ (ตามสถานการณ์โควิค-19) และร่วมคิดถึงผู้อยู่ในบ้านพักคนชรา
 
2. ร่วมพิธีออนไลน์ในวันที่ 25 กรกฎาคม กับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
 
3. ตระหนักถึงภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายและผู้อาวุโสที่ยังมีชีวิตอยู่กับเราในครอบครัว ในหมู่บ้าน เขตวัด เชิญชวนให้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อพวกท่านด้วยดอกไม้ การทักทาย และของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ

4. จัดพิธีภาวนาพิเศษ นพวาร หรือนมัสการศีลมหาสนิทเพื่อปู่ย่าตายายและผู้อาวุโส ในเย็นวันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม เป็นการเตรียมฉลองกับสมาชิกในครอบครัว
 
5. ในแต่ละเขตวัด ขอให้เห็นความสำคัญของการฉลองวันสากลครั้งแรกเพื่อปู่ย่าตายายและ ผู้อาวุโส และให้ความสำคัญในศาสนบริการเพื่อการเอาใจใส่ดูแลผู้อาวุโส
 
6. ให้เวลากับปู่ย่าตายายและผู้อาวุโส หลังมิสซาแล้ว ในครอบครัวรับประทานอาหารด้วยกัน
 
วอนขอท่านนักบุญยออากิม และนักบุญอันนา บิดามารดาของพระนางมารีย์และตายายของพระเยซูคริสตเจ้า ประทานพระพรแก่ท่านทุกวันตลอดชีวิต
 
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
สรุป

Recommended Posts