Skip to content

25 กรกฏาคม ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก

(นักบุญยากอบ องค์ใหญ่) (St. James, Apostle, feast)

นักบุญยากอบ กับ นักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร เป็นบุตรของเศเบดี ซึ่งเป็นชาวประมงที่มั่งคั่งแห่งทะเลสาบกาลิลี แม่ของพวกท่านชื่อ ซาโลเม บางคนเชื่อว่าเป็นน้องสาวของพระแม่มารีย์ ถ้าเป็นเช่นนี้ สองพี่น้องผู้ได้รับสมญาว่า “บุตรแห่งฟ้าร้อง” ก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูเจ้า

– สองพี่น้องช่วยบิดาเขาทำงาน และเป็นหุ้นส่วนกับ ซีโมน เปโตร และน้องชายอันดรูว์ สี่คนนี้ดูเหมือนได้รับความนับถือในบรรดาอัครสาวก ซึ่งอาจเนื่องมาจากเรื่องเล่าที่นางซาโลเมมาขอร้องพระเยซูเจ้าให้ลูกทั้งสองอยู่เบื้องขวาและซ้ายในพระอาณาจักรของพระองค์

– นักบุญเปโตร นักบุญยากอบ และนักบุญยอห์น (ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อ ความหวังไว้ใจ และความรัก) เป็นกลุ่มศิษย์ที่ได้รับอภิสิทธิ์ให้เป็นพยานการที่องค์พระเป็นเจ้าทรงปลุกลูกสาวของไยรัสให้คืนชีวิตขึ้นมา และเมื่อพระองค์ประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก รวมทั้งสุดท้ายที่ทรงเข้าตรีทูตที่สวนเกธเสมนี

– นักบุญยากอบ เป็นอัครสาวกองค์แรกที่เป็นมรณสักขี กษัตริย์เฮร็อด อากริปปา ที่ 1 (หลานของเฮร็อดผู้ยิ่งใหญ่ – ผู้สั่งฆ่าทารกผู้วิมล) พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอาใจชาวยิว และในปี ค.ศ. 43 จึงจับกุมนักบุญยากอบ และตัดศีรษะ ในฐานะเป็นกลุ่มผู้นำพระศาสนจักรที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

– มีเรื่องเล่ากันมาแต่โบราณ ย้อนไปถึงสมัยนักบุญเคลเมนต์ แห่งอเล็กซานเดรีย (ค.ศ.205) ว่าคนที่กล่าวหานักบุญยากอบต่อหน้าอากริปปาต่อมากลับใจเป็นคริสตชน เพราะเห็นการประกาศความเชื่ออย่างกล้าหาญ ปราศจากความกลัวใดๆ ของท่านอัครสาวก

– อีกธรรมประเพณีหนึ่งที่เล่าขานกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 อ้างว่า นักบุญยากอบเคยมาเทศน์สอนในสเปน และร่างกายของท่านถูกนำมาไว้ที่ กอมโปสเตล่า (Compostela) ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือ มุมของคาบสมุทรไอบีเรีย ที่นี่จึงกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาคริสตชนตั้งแต่สมัยกลางเรื่อยมา

– จนทุกวันนี้ ข้อเท็จจริงที่ว่า การมาเทศน์สอนที่สเปนของท่านยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

– อย่างไรก็ตาม ท่านได้รับความเคารพมาอย่างต่อเนื่องในฐานะเป็น นักบุญองค์อุปถัมภ์ของประเทศสเปน และประเทศชิลี ของเภสัชกร และของช่างปั้นหม้อ และได้รับคำร้องขอให้ช่วยเหลือในช่วงเวลาสงคราม และในการต่อสู้กับโรครูมาติก (อาการปวดและบวมอักเสบตามข้อหรือกล้ามเนื้อ)

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ
จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ;
เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)