Skip to content

13 พฤษภาคม พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา

(Our Lady of Fatima)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.1917 ซึ่งอยู่ในช่วงปีที่ 3 ของสงครามโลกครั้งที่ 1 (ซึ่งสงครามโลกครั้งนี้คร่าชีวิตผู้คนไปถึงแปดล้านคน) และมีเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น เช่น ในประเทศรัสเซียพวกบอลเชวิค (Bolshevik = สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซีย) ซึ่งเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ และไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า กำลังจัดตั้งองค์กรของตนขึ้น ภายใต้การนำของ เลนิน(Lenin) และทรอตสกี(Trotsky) ได้นำกองกำลังบุกไปถึงกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แต่ในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่า “ฟาติมา” (Fatima) ซึ่งอยู่ในประเทศโปรตุเกส พระมารดาของพระเจ้าได้ปรากฏองค์เป็นครั้งแรก จากจำนวนทั้งหมดหกครั้ง ให้เด็กๆ 3 คนได้เห็น เพื่อเป็นการเรียกร้องผ่านทางเด็กทั้งสามขอให้โลกหันกลับจากการเป็นวัตถุนิยม และสงครามแบ่งแยกโลก

ทรงถามเด็กๆว่า “ด้วยจิตตารมณ์ของการถวายองค์เป็นบูชาขององค์พระเจ้า เธอยินดีจะรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงส่งให้เธอเพื่อชดเชยบาปทั้งหลายที่ต่อต้านพระองค์ โดยยอมเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรดาคนบาปได้กลับใจ และเพื่อชดเชยบาปแห่งการดูหมิ่นต่อพระองค์ทั้งมวล โดยนำมาเสนอต่อ ‘ดวงพระทัยนิรมลของพระนางมารีย์’ ได้หรือไม่” พวกเด็กตอบซื่อๆว่า “ได้” พระแม่จึงทรงขอร้องว่า “ดังนั้น จงสวดลูกประคำด้วยความศรัทธาบ่อยๆ เพื่อสันติภาพของโลก” และ “จงสวดสายประคำทุกๆวัน และหลังบทพระสิริพึงมี… ของแต่ละ 10 เม็ด ให้เพิ่มเติมท้ายว่า ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดทรงอภัยบาปของพวกลูก โปรดให้พวกลูกพ้นจากไฟนรก โปรดนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์ เป็นต้นวิญญาณของผู้ที่ต้องการพระเมตตามากที่สุด”

และในวันที่ 13 ตุลาคม พระแม่ทรงประกาศว่า “ฉันคือพระมารดาแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ฉันมาเพื่อขอให้มวลมนุษยชาติทำการใช้โทษบาป และวอนขอให้ทรงอภัยบาปที่ได้ทำไป อย่าเพิ่มจำนวนการฝ่าฝืนมากมายนับไม่ถ้วนที่ได้ต่อต้านองค์พระเจ้า โดยเฉพาะบรรดาบาปที่เปื้อนมลทินทั้งหลาย”

บทรำพึง :
“ฉันยังไม่เคยพบคนใดเลยที่จะไม่กลับใจ
ถ้าก่อนหน้านี้ฉันมีเวลาที่จะสวดสายประคำ” (น.เคลเมนต์)

(ถอดความโดย คุณพ่อวิชา หิรัญญการ
จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง