โป๊ปฟรังซิสกำลังตั้งครูคำสอนเป็นศาสนบริกรทางการ

5 พฤษภาคม 2021 วาติกัน

            โป๊ปฟรังซิสกำลังตั้งศาสนบริกร ( Ministry)ทางการใหม่ ในพระศาสนจักรคาทอลิก สำหรับบรรดาผู้สอนหลักความเชื่อแก่เด็กๆ และผู้อื่น

            วันที่ 11 พฤษภาคมจะมีประกาศพระสมณดำริ( motu propio ) การเปลี่ยนแปลงนี้  ชื่อ Antiquum  ministerium (ศาสนบริกรดั้งเดิม) และจะตั้งครูคำสอนเป็นศาสนบริกร

            ในพระศาสนจักรคาทอลิก  ครูคำสอนคือผู้ที่สอนหลักความเชื่อ  ในศตวรรษแรกบรรดาครูคำสอนก็คือบรรดาบาทหลวง  หรือสมาชิกนักบวช    แต่ปัจจุบัน  ครูคำสอนบ่อยๆเป็นฆราวาสอาสาสมัคร  หรือครูสอนในโรงเรียนคาทอลิก  หรือที่วัด

            สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตระหนักดีถึงบรรดาครูคำสอนแบบเป็นทางการมากขึ้น ว่ามีบทบาทในเขตวัด  ซึ่งอาจเป็นการตอบรับสมัชชาบิชอป ค.ศ. 2019 จากเขตอะมาซอน  ซึ่งได้รับเรียก  และได้รับการยอมรับ บทบาทฆราวาสมากขึ้น  ในโครงสร้างของเขตวัด

            อาร์คบิชอป รีโน ฟิสิเกลล่า ประธานสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่  จะแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน  วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2021 นี้

ฟ.วีระอาภรณ์รัตน์ แปลสรุป
6 พฤษภาคม 2021
เวลา 14.16 น.

Recommended Posts