Skip to content

โป๊ปต้อนรับซิสเตอร์อารามกลารีส ที่ปากานีกา

26  เมษายน 2021  ได้เกิดแผ่นดินไหวที่อาควีลา ตอนกลางประเทศอิตาลี เมื่อวันที่  6 เมษายน   2009  หลังจากผ่านไป 10 กว่าปี มีการบูรณะอารามเรียบร้อย บรรดาซิสเตอร์อารามกลารีสที่ปากานีกา มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ มีอารามกลารีส ซึ่งย้ายมาจากอิตาลี  มาถึงเชียงใหม่เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2019 พ่อจึงคิดถึงอารามกลารีส  สมเด็จพระสันตะปาปาตร้สว่า

            พ่อดีใจที่ต้อนรับท่าน…ขอบใจที่ท่านสวดให้พ่อ  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เทียนปัสกาที่ท่านได้ตกแต่ง  มอบเป็นของขวัญปัสกา  สำหรับวัดน้อยที่บ้านซางตามาร์ธา  เทียนปัสกาเป็นสัญลักษณ์ของพระคริสต์เจ้า  แสงสว่างของโลก

            อารามคณะกลารีส ที่ปากานีกา ( อาควีลา)  ได้ประสบแผ่นดินไหว ใน  ค.ศ. 2009  อารามถูกทำลาย  และคุณแม่อธิการ  เจมมา  อันโตนุกชี  ได้เสียชีวิต และ ซิสเตอร์อื่นได้รับบาดเจ็บ (10 กว่าปีมาแล้ว )  อย่างไรก็ดี  พระเจ้าทรงเสริมกำลังให้  เหมือนเมล็ดข้าวสาลีต้องตายก่อน  จึงบังเกิดผล  อารามของลูกก็เช่นกัน  ลูกประสบความเจ็บปวดยิ่งใหญ่  แต่พระบิดาเจ้าทรงดูแล  และมีหลายคนให้ความช่วยเหลือ  ….. บัดนี้ลูกจะกลับเข้าอารามใหม่  มีสมาชิก  12 คน  ยังสาวๆอยู่  เป็นข่าวดีสำหรับสัตบุรุษ ขอบใจมาก

            ซิสเตอร์ที่รัก  อย่าเหนื่อยหน่ายในการภาวนา  และให้กำลังใจสัตบุรุษ..ขอให้แบบอย่างของบุญราศีอันโตเนีย  ช่วยลูกเสมอ  ให้เรียบง่าย  และร่าเริง  เพราะความรักต่อพระคริสตเจ้าผู้ยากจน …

 ขอบใจที่มาเยี่ยมพ่อ…  ขอพระเจ้าอวยพรลูก  อย่าลืมสวดให้พ่อ  และพระศาสนจักรด้วยนะ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป  (5 พฤษภาคม 2021)

GREETINGS OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS
TO THE POOR CLARE NUNS OF THE MONASTERY OF SAINT CLARE,
IN PAGANICA (L’AQUILA)
 
Monday, 26 April 2021
[Multimedia]
 

 
Dear sisters,
I am happy to welcome you and I greet each and every one of you from my heart. I thank you for the support you give me with your prayers, and in particular for the gift of the Easter candle you decorated for the Chapel of Casa Santa Marta. Through this symbol of Christ, light of the world, you are spiritually present at the celebrations held in that chapel.
Your community of Paganica, a hamlet of L’Aquila, experienced the tragedy of the 2009 earthquake, in which your Monastery was destroyed, Abbess Mother Gemma Antonucci died in the rubble, and other sisters were injured. However, God brought you out of that tragedy stronger and, like the grain of wheat that must die in order to bear fruit, so it was also for your monastic community. You experienced great pain, but also the loving care of your heavenly Father and the solidarity of so many people.
On that night you lost everything apart from God and fraternity. From these two steadfast points you set out again with courage. At first you settled in a temporary structure and, ten years after the earthquake, you returned to the rebuilt and restored monastery. Now your community is flourishing, made up of twelve sisters, all young. This is the message you have given to the people: in the face of tragedy, it is necessary to start afresh from God and from fraternal solidarity. Thank you so much for this!
Dear sisters, do not tire of being a praying and consoling presence to support the population, sorely tried by the terrible experience and still in need of comfort and encouragement. May the example of Blessed Antonia help you always to be poor and joyful women for love of the poor Christ. Faithful to the charism received from St Clare and St Francis, respond generously to the desire that God has placed in your hearts, living your lives as consecrated women in total adherence to the Gospel.
I thank you for this visit! I invoke upon your journey the light and strength of the Holy Spirit and I accompany you with the Apostolic Blessing which I impart to you from my heart. And please continue to pray for me and for the whole Church. Thank you!
 
 

Bulletin of the Holy See Press Office, 26 April 2021