Skip to content

ข้อคิดข้อรำพึง อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ปี B

เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี

ครั้งหนึ่งมีผู้หญิงชาวอินเดียจูงลูกชายเล็กๆ คนหนึ่งไปหามหาตมะ คานธี แล้วขอร้องท่านว่า “ท่านมหาตมะ โปรดบอกลูกชายของฉันให้เลิกกินน้ำตาลเสียที” ท่านนักปราชญ์หยุดคิดสักครู่ และตอบว่า “อีกสามวันให้กลับมาใหม่” หญิงนั้นเดินจากไปพร้อมบุตรชายด้วยความฉงนใจเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม แน่ทีเดียวว่าสามวันต่อมาเธอก็กลับมาอีก ขณะที่เข้ามาใกล้ ท่านคานธีก็พูดกับเด็กชายว่า “จงเลิกกินน้ำตาลได้แล้ว” ผู้เป็นแม่ยังไม่หายสงสัย จึงถามว่า “ทำไมถึงจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องกลับมาภายในสามวัน เพื่อให้ท่านบอกลูกชายตัวเล็กของฉันเช่นนั้น” ท่านคานธีตอบว่า “สามวันที่แล้ว ฉันเองก็ยังไม่ได้หยุดกินน้ำตาล”

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตน” น่าสังเกตว่าพระวรสารตอนสั้นๆ นี้ได้ตรัสเรื่องยอมสละชีวิต เพื่อแกะถึงสองครั้งด้วยกัน และถ้าดูในบทต่อๆ ไปของนักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร จะไม่เป็นเพียงคำตรัสเท่านั้น แต่ยอมสิ้นพระชนม์จริงๆ เพื่อให้บรรดาแกะอยู่รอดปลอดภัย

บุรุษที่ยิ่งใหญ่ในสมัยพันธสัญญาเดิมหลายท่านเป็นผู้เลี้ยงแกะด้วย เช่น โมเสสเคยเลี้ยงฝูงสัตว์ให้พ่อตา เช่นกษัตริย์ดาวิด ก็เคยทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดี ท่านเคยสู้กับสัตว์ป่าดุร้าย เพื่อปกป้องฝูงแกะของท่าน ดูจากท่านเหล่านี้เราจะเข้าใจในสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสและได้ทรงอุทิศชีวิตเพื่อฝูงแกะที่พระบิดาทรงมอบไว้ให้แด่พระองค์ นี่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลฝูงแกะแบบสุดๆ ทุ่มเทให้สุดชีวิต

อีกคุณสมบัติหนึ่งของผู้เลี้ยงแกะที่ดี แม้ไม่มีอันตรายกล้ำกรายจากภายนอกเขายังดูแลให้ฝูงแกะกินอยู่อย่างดีบริบูรณ์ โดยเฉพาะแกะประเภท 3L คือแกะตัวที่หลงไป (the Lost) ตัวที่ต่ำต้อยที่สุด (the Least) และตัวสุดท้าย (the Last)

“เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี เรารู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา” คำว่ารู้จักในภาษาพระคัมภีร์มีความหมายถึงความสนิทกันอย่างมาก เหมือนกับเป็นเพื่อนร่วมสาบาน รู้จักกันดีทุกแง่ทุกมุม เคยตรัสว่า รู้จักแกะแต่ละตัว เรียกชื่อมันและมันก็ตามพระองค์ไป จริงๆ แล้วทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี มีแต่เราเท่านั้นแหละจะรู้จักพระองค์ดีหรือไม่

“ยังมีแกะอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในคอกนี้ เราจะต้องนำหน้าแกะเหล่านี้ด้วย” ตรัสเช่นนี้ก็เผยให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันกว้างขวางของพระองค์ ที่มิทรงประสงค์จะให้ผู้ใดเลยต้องเสียไป ถ้าเราหลงไปเป็นอื่น หลงไปคอกอื่นๆ กลับมาเวลานี้ดีไหมครับ มาอยู่คอกนี้ที่มีชื่อว่า “คอกของผู้เลี้ยงแกะที่ดี”

( คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ เขียนลงสารวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2012)