ฉลองวัด(น้อย)พระเมตตา สารภี

11 เมษายน 2021 เวลา 10.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา เป็นอาทิตย์ ฉลองพระเมตตา ของพระศาสนจักรคาทอลิก เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 วัดหลายวัดงดมิสซา คุณพ่อทินกร ลาทู คณะธรรมทูตอิเดนเตส ได้ปรึกษากันและเห็นว่าเราวัดเล็ก จึงได้จัดแบบภายใน

เวลา 09.20-09.45 น. พ่อได้สนทนากับผู้รับศีลกำลัง 6 คน เพื่อทำความรู้จัก

10.00 น. พิธีมิสซา มีสัตบุรุษ ประมาณ 55 คน
หลังมิสซารับประทานอาหารร่วมกันที่ศาลาของวัด
น่าประทับใจ ที่คุณพ่อ บราเดอร์ และซิสเตอร์ช่วยกันสอนคำสอนสม่ำเสมอ จนเด็ก เยาวชน 5 คน และผู้ใหญ่ 1 คน ได้รับศีลกำลัง และจะยังมีการสอนต่อเนื่อง

(ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์)

Recommended Posts