ฉลองปัสกา ที่ฝาง 2021

4 เมษายน 2021 เวลา 10.00 น.

คุณพ่อ  นนทภัทร  มาเยอะ  เจ้าอาวาสวัดพระคริสต์แสดงองค์  ฝาง จ.เชียงใหม่  และคุณพ่อประเสริฐ  พิทักษ์คีรีบูน  ได้เชิญพ่อไปฉลองปัสกาที่ฝาง  เนื่องจากไม่ได้ไปฉลองวัด  (ต้นเดือนมกราคม  เพราะการแพร่ระบาดของโควิด 19 รอบ 2 )และมีเยาวชน  37 คน  รับศีลกำลัง

            หลังมืสซา มีมอบไม้กางเขน  และใบรับรองศีลกำลัง  (อาบพลาสติกเรียบร้อย)  มีสัตบุรุษมาร่วมพิธี  เต็มวัด  (เด็ก ชั้น ป.1-6 ) กลับบ้านแล้ว  เพราะปิดเทอม

            มีทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  และชมการแสดง 4 รายการ  ครูคำสอนที่นี่เข้มแข็ง  มีระบบการไปสอนคำสอนแก่เด็กๆประมาณ 300 คน ในหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ

            ครูสิระ พูมา เป็นครูคำสอน ที่ฝาง  ป่วยติดเตียง  พ่อนนทภัทรผมไปเยี่ยม  ภาวนา และให้กำลังใจ  ครอบครัวมีลูกชาย 5 คน น่ารัก  มีภรรยาคอยดูแลใกล้ชิด  ต้องพลิกตัวให้ทุก 2 ชั่วโมง

           ขอท่านช่วยภาวนาให้ครูด้วยนะครับ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์
5 เมษายน 2021

Recommended Posts