Skip to content

พิธีเอฟฟาธา ที่อาสนวิหารเชียงใหม่

เสาร์ที่ 3 เมษายน 2021 อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

หลังจากมีเยาวชน  และผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งสมัครใจเรียนคริสตศาสนธรรม  เป็นเวลา 1 ปี  (ประมาณ 40 ครั้ง)  เช้าวันอาทิตย์  เวลา  10.00 -12.00 น. คุณพ่อ ประทีป  กีรติพงษ์  เจ้าอาวาส  ได้จัดให้ผู้เตรียมเป็นคริสตชน 5 คน ได้พบกับบิชอป  โดยมีพ่อแม่อุปถัมภ์  และผู้แทนสภาภิบาลของอาสนวิหาร    เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุม  และมีพิธีเอฟฟาธา  เวลา 16.15 น. ณ วัดน้อยของอาสนวิหาร

            เวลา 17.15 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  และร่วมพิธีคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์  เวลา 19.00 -21.00 น.

            พิธีนี้ดีมาก  ทำให้พ่อแม่อุปถัมภ์  มีโอกาสพบปะ  ทำความรู้จักลูกอุปถัมภ์  มอบสายประคำ  และของขวัญให้  มีผู้แทนสภาภิบาล  มาร่วมพิธี  และมีคุณศิริพร  (แลป) เป็นพี่เลี้ยง

            พ่อหวังว่าจะมีโอกาสพบปะ คริสตชนใหม่  และพ่อแม่อุปถัมภ์อีกครั้งหนึ่ง ก่อนถึงวันสมโภชพระจิตเจ้า (23 พฤษภาคม 2021)

 ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์
5 เมษายน 2021

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง