อบรมฟื้นฟูจิตใจคริสตชนเขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย

เมื่อวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๔ แผนกแพร่ธรรมและแผนกสังคมพัฒนาร่วมกับเขตวัดนักบุญโตรแม่ลาน้อยได้จัดการอบรมฟื้ฟูจิตใจแก่คริสตชนในโอกาสสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนวันปาสกา มีเนื้อหาประกอบด้วย ๑. การไตร่ตรองถึงการเจริญเติบโตทางความเชื่อในฐานะการเป็นคริสตชน ๒. ประเด็นการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตปี ๒๕๖๔ “บัดนี้พวกเรากำลังขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม” (มธ.๒๐,๑๘) ๓. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรักในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาและลูก และ ๔.คุณค่าความยากลำบากในการแบกกางเขนของตนเอง มีคริสตชนเขาร่วมงานทั้งสิ้น ๔๓ คน

(Cauhpoqai Pgama-e)

Recommended Posts