Skip to content

สาส์นผ่านทางวีดีโอของพระสันตะปาปาฟรานซิส
โอกาสยกฐานะสักการะสถานพระแม่มารีย์แห่งเมืองน็อค (Our Lady of Knock) ประเทศไอร์แลนด์
ขึ้นเป็นสักการะสถานสากลเพื่อความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทและแม่พระ

19 มีนาคม 2021

สวัสดี ลูก ๆ และ พี่น้องชายหญิงที่รัก  

        พ่อขอถือโอกาสนี้ที่จะอยู่กับพวกท่านโดยทางสื่อในโอกาสที่มีความสำคัญยิ่งในชีวิตของสักการะสถานนี้

        ตั้งแต่การประจักษ์มาของพระแม่มารีย์ในวันที่ 21 สิงหาคม 1879 เมื่อแม่พระทรงประจักษ์มาหาชาวบ้านบางคนที่ตำบลน็อค (Knock) พร้อมกับนักบุญโยเซฟและอัครสาวกจอห์น ชาวไอริชมักแสดงความศรัทธา ความเชื่อของตนเองไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด พวกเขาเป็นประชากรพระเจ้าที่เป็นศิษย์ธรรมทูต  นี่เป็นความรู้สึกที่ดีที่เห็นว่าบาดหลวง นักบวชชายหญิงจำนวนมากจากแผ่นดินนี้เป็นผู้ประกาศพระวรสาร และพวกเราก็ไม่อาจที่จะลืมว่าฆราวาสจำนวนมากได้อพยพไปยังหลายประเทศในโลก และยังคงไว้ซึ่งความศรัทธาของพวกเขาต่อพระแม่แห่งเมืองน็อค (Knock) ได้มีครอบครัวจำนวนมากตลอดเวลาประมาณ 150 ปีที่ถ่ายทอดความเชื่อให้กับลูกหลาน และรวมกันสวดสายประคำประจำวันต่อหน้ารูปของแม่พระแห่งน็อค พระหัตถ์ของพระแม่ที่อยู่ในท่าทางกำลังสวดภาวนายังคงแสดงให้เห็นถึงการสวดภาวนาว่าเป็นพื้นฐานแห่งชีวิต ซึ่งเป็นสาส์นแห่งความหวังจากสักการะสถานแห่งนี้ พวกท่านทราบดีว่าการประจักษ์ที่ตำบลน็อค แม่พระไม่ได้ตรัสเลยสักคำ แต่ความเงียบของพระแม่ก็เป็นสาส์น นี่เป็นภาษาที่แสดงออกได้ดีที่สุดสำหรับพวกเรา สาส์นจากน็อค มีคุณค่ายิ่งใหญ่แห่งความเงียบสำหรับความเชื่อ

        นี่เป็นความเงียบต่อพระธรรมล้ำลึกที่ไม่หมายถึงการปฏิเสธความเข้าใจ แต่เป็นความเข้าใจที่ได้รับการทำนุบำรุง และความช่วยเหลือโดยพระธรรมล้ำลึกแห่งความรักของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงมอบพระองค์เพื่อเราทุกคนดุจลูกแกะที่ถูกนำไปบูชาเพื่อความรอดของมวลมนุษย์ นี่เป็นความเงียบต่อพระธรรมล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่แห่งความรักที่ไม่อาจจะพบการตอบสนองใดได้นอกจากการมอบตนเองด้วยความไว้วางใจต่อพระประสงค์อันทรงเมตตาของพระบิดา ณ สวรรค์  สุดท้ายนี่เป็นความเงียบที่พระเยซูคริสต์ทรงขอร้องเมื่อพระองค์สอนพวกเรา “เมื่อท่านอธิษฐานภาวนาจงเข้าไปในห้องปิดประตูแล้วอธิษฐานต่อพระบิดาผู้ประทับอยู่ในที่ลับ แล้วพระบิดาของท่านซึ่งเห็นท่านจากที่ลับจะได้ตอบแทนท่าน และในการอธิษฐานภาวนาจงอย่าใช้คำพูดที่ว่างเปล่าดุจคนต่างศาสนา เพราะพวกเขาคิดว่าพระเจ้าจะฟังคำภาวนาของเขา ถ้าเขาใช้คำพูดพล่ามมากมาย จงอย่าเป็นเหมือนพวกเขา เพราะพระบิดาของท่านทราบสิ่งที่ท่านต้องการก่อนที่ท่านจะวอนขอพระองค์เสียอีก” (มธ. 6: 6-8)

        ลูก ๆ และ พี่น้องที่รัก ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ ณ เมืองน็อค และทุกคนที่ติดตามทางสื่อไอที การยกฐานะสักการะสถานพระแม่แห่งน็อค สักการะสถานประจำชาติขึ้นเป็นสักการะสถานนานาชาติเพื่อความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทและแม่พระ เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ พวกท่านตั้งใจที่จะอ้าแขนต้อนรับผู้จาริกแสวงบุญทุกคน ซึ่งเดินทางมาจากทุกภาคส่วนของโลกโดยที่ไม่ไปถามไถ่สิ่งใดจากพวกเขา เพียงแต่ถือว่าพวกเขาเป็นพี่น้องของพวกท่านที่ปรารถนาจะมีส่วนร่วมในประสบการณ์กับการอธิษฐานภาวนาในความเป็นพี่น้องกัน ขอให้การต้อนรับนี้ผนึกด้วยความรักและเป็นประจักษ์พยานอันมีประสิทธิภาพแห่งหัวใจที่เปิดกว้าง เพื่อรับพระวาจาของพระเจ้าและพระหรรษทานของพระจิตซึ่งประทานพละกำลัง ขอให้พระธรรมล้ำลึกแห่งศีลมหาสนิทซึ่งผนึกพวกเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระผู้ที่ทรงเสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพ และเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกันจงโปรดสนับสนุนพวกเราให้เจริญชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกของพวกเราในการเป็นศิษย์ธรรมทูตเฉกเช่นพระแม่มารีย์ ผู้ทรงเป็นผู้เดินทางแสวงบุญติดตามพระวรสารแห่งพระบุตรของพระแม่ ให้พระแม่ได้โปรดปกป้องและบรรเทาพวกเราด้วยพระพักตร์ทรงเมตตาของพระแม่ด้วยเทอญ

        ขอต้อนรับทุกคน ขอพระเจ้าอวยพรทุกคน และขออย่าลืมมีคำภาวนาสำหรับพ่อด้วย

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บสาส์นพระสันตะปาปาผ่านทางวีดีโอมาแบ่งปันและไตร่ตรอง)