สาส์นจาก FABC สหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย ผ่านเหล่าพระคาร์ดินัลในเอเชีย ถึงทุกภาคส่วน

เพื่อเรียกร้องสันติและความสมานฉันท์ในเมียนมาร์

คําแถลงการณ์


          ด้วยความทุกข์โศกอย่างสุดซึ้ง และหดหู่อย่างใหญ่หลวง ต่อสถานการณ์ดังที่กล่าวมาในเมียนมาร์ ที่นี่มีโทสะ ความรุนแรง การหลั่งเลือดที่มากเกินไป ความทุกข์ทรมานของปวงประชาที่รักในสันติ ผู้แสวงหาเอกภาพ ความปรองดอง และโอกาสสำหรับกระบวนการในเสรีภาพ

มีการเรียกร้องหลายครั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขจากเหล่าผู้นำระดับสูง คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ยื่นคำเรียกร้องอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ยุติความรุนแรง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง ถึงสันติภาพ ความปรองดองและความยุติธรรม สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เรียกร้องให้มี “การหารือเพื่อการปรองดองและการกลับคืนสู่สภาวะปกติ”

เรา เหล่าพระคาร์ดินัลแห่งเอเชีย ขอร่วมแสดงเจตจำนงต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ นักการเมือง บรรดาผู้ชุมนุม บรรดาผู้นำศาสนาต่าง ๆ และพระศาสนจักร ว่า “สันติ สันติ สันติ” สันติเป็นไปได้ สันตินั้นจำเป็น

โปรดมาเริ่มเสวนาเพื่อหาทางออกร่วมกัน เพื่อหาหนทางที่จะเดินหน้าต่อไป . จากภาพข่าวของซิสเตอร์ที่คุกเข่าบนถนนที่ย่างกุ้งและขอร้องให้วางอาวุธนั้น ได้ตราตรึงใจต่อผู้คนไปทั่วโลก

ผู้คนในเมียนมาร์ที่เรารู้จักนั้นรักสันติ และแสวงหาเพียงความเจริญก้าวหน้าเท่านั้น พวกเขาเคารพกฎหมาย และได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วน ปัจจุบันพวกเขาเพียงแค่แสวงหาความสามัคคีและยุติความรุนแรงเท่านั้น

ทวีปเอเชียเป็นทวีปแห่งสันติภาพและความหวัง ทวีปแห่งความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่น พวกเราคือครอบครัวเดียวกัน เราต้องการช่วยท่าน แต่พวกท่านต้องเริ่มต้นจากที่บ้านก่อน สันติภาพนั้นเป็นไปได้

ถึงบรรดาพี่น้องที่รัก
พระคาร์ดินัลโบ เราขอกล่าวว่า : เราอยู่เคียงข้างท่าน เราร่วมรับรู้ถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของท่าน เราร่วมกับท่านในขณะที่ท่านได้นำผู้คนมาร่วมกันสวดภาวนาวอนขอพระเป็นเจ้า เพื่อหาหนทางอย่างเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหา รวมทั้งขอแสงสว่างสำหรับทุกคนเพื่อที่จะได้เห็นทางออก ความรุนแรงไม่ใช่ทางออก การใช้กำลังนั้นไม่เคยแก้ปัญหา มันเพียงแต่สร้างความเจ็บปวดและความทุกข์ ที่ทวีความรุนแรง และการทำลายล้างให้มากขึ้น เราขอร้องต่อผู้นำศาสนาทุกท่านในเมียนมาร์ด้วยอย่างสุดซึ้ง ให้มาร่วมกันกับเราในการภาวนาเพื่อสันติภาพ ในการเรียกร้องสันติภาพ และในความพยายามที่จะสร้างสันติภาพ

เราขอภาวนาวิงวอนต่อแม่พระ ผู้ที่ชาวเมียนมาร์ และเราทุกคนต่างศรัทธาเป็นพิเศษ ขอแม่พระได้โปรดช่วยวิงวอนเพื่อชาวเมียนมาร์ เพื่อประเทศเมียนมาร์ โปรดนำสันติสุขที่พวกเขาสมควรได้รับ ที่พวกเขาตะโกนเรียกร้องหามาตลอด โปรดนำพวกเขากลับไปสู่หนทางแห่งอิสรภาพ ที่พวกเขาเคยมีมา เมื่อไม่นานนี้

ขอพระเจ้าทรงอวยพรพรประเทศเมียนมาร์ ขอพระเจ้าทรงอวยพรทวีปเอเชีย
19 มีนาคม ค.ศ. 2021

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-03/myanmar-asian-cardinals-appeal-peace-reconciliation.html

http://www.asianews.it/news-en/Asia%E2%80%99s-cardinals-in-choral-appeal-for-peace-in-Myanmar-52693.html

FABC FEDERATION OF ASIAN BISHOPS’ CONFERENCES
APPEAL BY THE CARDINALS OF ASIA TO ALL CONCERNED IN MYANMAR
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
FOR PEACE AND RECONCILIATION
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
STATEMENT

    It is with deep sadness and great distress that we have been following the events in Myanmar. There is too much anger, too much violence, too much blood shed, too much suffering and pain inflicted on a peace-loving populace which only seeks unity, harmony, and an opportunity for progress in freedom.

There have been repeated appeals for calm from the highest quarters. The United Nations Security Council unanimously appealed for a de escalation of violence. Pope Francis has made repeated appeals for peace, harmony, and justice. The Association of South East Asian Nations (ASEAN) has called for “Dialogue, Reconciliation and Return to Normalcy.”

We, the Cardinals of Asia, join in making a fervent appeal to all concerned: the military, the politicians, the demonstrators, all religious leaders and the Church: PEACE, PEACE, PEACE. Peace is possible. Peace is necessary.

Please begin a dialogue to find a solution, a way to go ahead. The image of a religious sister kneeling on the streets of Yangon and pleading for a laying down of arms is etched in the minds of the world.

The people of Myanmar we know are peace loving and only seeking an opportunity for progress. They have been law abiding and cooperating with all authorities. At the moment they only seek harmony and end to violence.

Asia is a continent of peace and of hope, of warm family bonds. We are one family.
All of us want to help you. But you must begin at home. Peace is possible!

And so to our dear brother Cardinal Bo we say: We are with you. We share your pain and anguish. We join you as you lead your people in prayer to God for a speedy resolution of the conflict, and for light to all to see the way towards a solution. Violence is never a solution; force is never a solution. It only gives rise to more pain and suffering, more violence and destruction. We earnestly appeal to all religious leaders in Myanmar to join us in this prayer for peace, in this appeal for peace and in making efforts for peace.

We pray to Mother Mary to whom the people of Myanmar and all of us have special devotion. Mother, intercede for the people of Myanmar, for the country of Myanmar. Bring them back the peace they so much deserve and are crying out for. Guide them back to the path of freedom on which they were moving recently. God bless Myanmar.

God bless Asia.
March 19, 2021

His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith
Archbishop of Colombo, Sri Lanka & Vice President of FABC
(Federation of Asian Bishops’ Conferences)

His Eminence Oswald Cardinal Gracias
Archbishop of Bombay, India & President of CBCI
(Catholic Bishops’ Conference of India)

His Eminence Thomas Aquino Cardinal Manyo Maeda
Archbishop of Osaka Catholic Bishops’ Conference of Japan

His Eminence Francis Xavier Cardinal Kriengsak Kovithavanij
Archbishop of Bangkok & President of CBCT
(Catholic Bishops’ Conference of Thailand)

His Eminence Cornelius Cardinal Sim
Vicar Apostolic of Brunei

His Eminence Ignatius Cardinal Suharyo
Archbishop of Jakarta & President of KWI
(Konferensi Waligereja Indonesia)

His Eminence Orlando B. Cardinal Quevedo, OMI
Archbishop Emeritus of Colabato, Philippines

His Eminence John Cardinal Tong Hon
Bishop Emeritus of Hong Kong &
Apostolic Administrator of Hong Kong

His Beatitude George Cardinal Alencherry
Major Archbishop of the Syro-Malabar Church

His Eminence Patrick Cardinal D’Rozario, C.S.C.
Archbishop Emeritus of Dhaka, Bangladesh

His Beatitude Baselios Cardinal Cleemis Thottunkal
Major Archbishop of the – Syro-Malankara
Ecclesiastical Traditions

His Eminence Louis-Marie Cardinal Ling
Mangkhanekhoun, I.V.Dei
Apostolic Vicar of Paske, Laos &
President of CELAC (Catholic Bishops’
Conference of Laos & Cambodia)

Recommended Posts