Skip to content

เปิดวัด(สาขา) แม่พระเมืองลูร์ด สบเมย

24-25 มีนาคม 2021

คุณพ่อสุธี  เจริญกุล  เจ้าอาวาสวัดนักบุญลอเรนโซ หลุยส์  แม่หาด  ได้บุกเบิกงานธรรมทูต  เขต  อำเภอสบเมย  มี คุณพ่อชาญชัย  ศรีสุทธิจรรยา  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส   ได้สร้างวัดเล็กๆ  สำหรับสัตบุรุษ  4 ครอบครัว    ที่สบเมย และฉลองแม่พระจากสารทูตสวรรค์  เป็นวันเปิดวัด

            พ่อเดินทางจากเชียงใหม่  3 ชั่วโมง และเที่ยงรับคุณพ่อเจริญ  คุณพ่อชาญชัย  ที่วัดนักบุญเปาโล  แม่สะเรียง  เดินทางต่ออีก 3 ชั่วโมง  ผ่านแม่น้ำสาละวิน  มาบรรจบกับแม่น้ำเมย  จึงเรียก  สบเมย

อากาศค่อนข้างร้อน  แต่เราก็ไปถ่ายภาพบริเวณที่แม่น้ำมาบรรจบกัน  ผั่งเมียนมาอยู่อีกฟากหนึ่ง  ทำให้คิดถึง  และภาวนาให้พวกเขา

คืนวันที่ 24 มีนาคม เราภาวนา สวดสายประคำร่วมกับชาวบ้าน  และฟังเพลง  3 เพลง  ที่เยาวชนร้อง  ต้อนรับ

เช้าวันพฤหัส 25 มีนาคม มีพิธีเสกวัดประมาณ 9.00 น และมิสซาฉลองแม่พระ   หลังมิสซา  รับประทานอาหาร  เราเดินทาง 3 ชั่วโมงผ่านบ้านพักที่ได้ซื้อใหม่ปีที่แล้ว  และแม่สะเรียง  ตอนบ่ายสี่โมง  ส่งพ่อเจริญ  และพ่อชาญชัย  และเดินทางกลับเชียงใหม่  อีก 3 ชั่วโมง

ชาวบ้านดีใจที่มีวัดใหม่  คนหนึ่งบอกว่า “ผมจะเลิกดื่มเหล้า”

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน